1nayti nomer chlena geometricheskoy progressii, kotoroy raven 160-i, esli b3=2/125, a b4=4/25 2768,b2,b3,96,b5, nayti kolichestvo chlenov geometriches

1 Январь 00011)nayti nomer chlena geometricheskoy progressii ,kotoroy raven 160-i,esli b3=2/125, a b4=4/25  2)768,b2,b3,96,b5, nayti kolichestvo chlenov geometricheskoy progressii,kotoriy  menshe chem  3#2*-4(tri umnojenniy na dvoyku , dvoyka v
minus 4 stepeni)

  • 1)

    Ответ: 7.
    2)
    q^3=b_4:b_1=frac{96}{768}=frac{1}{8}\ => q=frac{1}{2}\ b_n=b_4*q^{n-4} =>96*(frac{1}{2})^{n-4}<3*2^{-4}\ 32*2^{4-n}<2^{-4}\ 2^5*2^{4-n}<2^{-4}\ 9-n< -4\ n>13′ alt=’b_1=768, b_4=96 =>q^3=b_4:b_1=frac{96}{768}=frac{1}{8}\ => q=frac{1}{2}\ b_n=b_4*q^{n-4} =>96*(frac{1}{2})^{n-4}<3*2^{-4}\ 32*2^{4-n}<2^{-4}\ 2^5*2^{4-n}<2^{-4}\ 9-n< -4\ n>13′ align=’absmiddle’ class=’latex-formula’>
    Начиная с 14-го члена все члены этой прогрессии меньше 3*2^{-4}Алгебра

Комментарии закрыты.