Помогите плизРешить неравенство<img src='http://tex. z-dn. net/?f=-x%5E2-5x%2B6%5Cgeq0' id='TexFormula' onerror="texErrorthis" title='-x^2-5x+6geq0' al

1 Январь 0001Помогите плиз)

Решить неравенство
 

 • -х? -5х +6 ? 0

  f(x) = -х? -5х +6

  f(x)= 0 , -х? -5х +6= 0

                 D =  25 + 24 = 49

                   х?=-6  ; х? = 1

   Рисунок и ответ во вложении

 •  - X^2 – 5X + 6 > _ 0

  ……………………………..

   

   1) – X^2 – 5X + 6 = 0

  D = 25 – 4*(-1)*6 = 1

  V D = 1

  X1 = ( 5 + 1 ) – 2 = – 3

  X2 = ( 5 – 1 ) – 2 = – 2

  ………………………………….

   

   2) ( X + 3) * (X + 2) > _ 0

  a) X + 3 > _ 0

  X > _ – 3 ( от минуса трёх (включая) до плюса бесконечность

  б) X + 2 > _ 0

  X  > _ – 2 ( от минуса двух (включая) до плюса бесконечность

  ……………………………….

  ОТВЕТ: от минуса двух (включая) до плюса бесконечность

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Алгебра

Комментарии закрыты.