Здравствуйте, помогите решить пожалуйста, буду рад решению любого пункта…5.Побудуйте графік функції y=3-2x-x2. Використовуючи графік, знайдіть: 1 множ

1 Январь 0001Здравствуйте,помогите решить пожалуйста,буду рад решению любого пункта…5.Побудуйте графік функції y=3-2x-x2. Використовуючи графік, знайдіть: 1) множину значень функції; 2) проміжок, на якому вона спадає. 6. Розв’язати нерівність: (х2 + 2х + 1)(х2 – 6х – 16) < 0. 7. При яких значеннях b рівняння x2 – 6bx + 3b = 0 не має коренів? 8. В прямокутному трикутнику висота, проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 16 і 9 см. Знайдіть периметр трикутника.

 • 5.

  y=-x^2-2x+3,

  a=-1<0 – ветви параболы вниз;

  x_0=-b/(2a)=-(-2)/(2*(-1))=-1,

  y_0=-(-1)^2-2*(-1)+3=4,

  (-1;4) – вершина параболы;

  x=0, y=3,

  (0;3) – пересечение с Оу,

  y=0, -x^2-2x+3=0,

  x^2+2x-3=0,

  по теореме Виета x_1=-3, x_2=1,

  (-3;0), (1;0) – пересечения с Оx;

  1) E_y=(-?;4);

  2) x?(-1;+?);

   

  6.

  (х^2+2х+1)(х^2-6х-16)<0,

  (х^2+2х+1)(х^2-6х-16)=0,

  х^2+2х+1=0, (x+1)^2=0, x+1=0, x=-1;

  х^2-6х-16=0, по теореме Виета x_1=-2, x_2=8; х^2-6х-16=(x+2)(x-8);

  (x+1)^2(x+2)(x-8)<0,

  (x+1)^2?0, x?R,

  (x+2)(x-8)<0,

  -2

  x?(-2;8);

   

  7.

  x^2-6bx+3b=0,

  D<0,

  D/4=k^2-ac=(-3b)^2-3b=3b^2-3b=3b(b-1),

  3b(b-1)<0,

  3b(b-1)=0,

  b_1=0, b_2=1,

  0

  b?(0;1);

   

  8.

  ?ABC, уг.C=90°, CE – высота, AE=16см, BE=9см;

  AB=AE+BE (по свойству сложения отрезков),

  AB=16+9=25см;

  AC^2=AB*AE (катет есть среднее геометрическое гипотенузы и смежного сегмента),

  AC^2=25*16=400, AC=20см,

  BC^2=AB*BE=25*9=225, BC=15см,

  P=AB+AC+BC=25+20+15=60см.Алгебра

Комментарии закрыты.