Роль різних груп білків крові організмів

26 Январь 2012роль різних груп білків крові організмів

 • Функції білків в організмі різноманітні. Вони значною мірою
  обумовлені складністю і розмаїтістю форм і складу самих білків.

  Білки – незамінний будівельний матеріал. Однієї з
  найважливіших функцій білкових молекул є пластична. Усі клітинні
  мембрани містять білок, роль якого тут різноманітна. Кількість білка в
  мембранах складає більш половини маси.

  Багато білків мають скорочувальну функцію. Це насамперед
  білки актин і міозин, що входять у м’язові волокна вищих організмів.
  М’язові волокна – миофибриллы – являють собою довгі тонкі нитки, що
  складаються з рівнобіжних більш тонких м’язових ниток, оточених
  внутрішньоклітинною рідиною. У ній розчинені аденозинтрифосфорная
  кислота (АТФ), необхідна для здійснення скорочення, глікоген – живильна
  речовина, неорганічні солі і багато інших речовин, зокрема кальцій.

  Велика роль білків у транспорті речовин в організмі. Маючи
  різні функціональні групи і складну будівлю макромолекули, білки
  зв’язують і переносять зі струмом крові багато з’єднань. Це насамперед
  гемоглобін, що переносить кисень з легень до кліток. У м’язах цю функцію
  бере на себе ще один транспортний білок – міоглобін.

  Ще одна функція білка – запасна. До запасних білок
  відносять ферритин – залізо, овальбумин – білок яйця, казеїн – білок
  молока, зеин – білок насінь кукурудзи.

  Регуляторну функцію виконують білки-гормони.

  Гормони – біологічно активні речовини, що впливають на обмін речовин.
  Багато гормонів є білками, чи поліпептидами окремими амінокислотами.
  Одним з найбільш відомих білків-гормонів є інсулін. Цей простий білок
  складається тільки з амінокислот. Функціональна роль інсуліну
  многопланова. Він знижує зміст цукру в крові, сприяє синтезу глікогену в
  печінці і м’язах, збільшує утворення жирів з вуглеводів, впливає на
  обмін фосфору, збагачує клітки калієм. Регуляторною функцією володіють
  білкові гормони гіпофіза – залози внутрішньої секреції, зв’язаної з
  одним з відділів головного мозку. Він виділяє гормон росту, при
  відсутності якого розвивається карликовость. Цей гормон являє собою
  білок з молекулярною масою від 27000 до 46000.Биология

Комментарии закрыты.