10 тема

17 Февраль 2014ҚММУ Ф 4/3-06/02

2007 ж. 14 маусымдағы №6 НХ.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

Семинарлық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныс

Тақырыбы: Діннің адамзат тарихында және бүгінгі қоғамда алатын орны

Пәні: Дінтану негіздері

Мамандығы: Қоғамдық денсаулық сақтау-«5В 110 200»

Курсы: 2

Құрастырушы: оқытушы Мустафина Т.В.

Қарағанды 2013 ж.

Кафедра отырысында талқыланды және бекітілді

№ __ хаттамасы __.__. 20__ж.

Кафедра меңгерушісі: Темірғалиев Қ.А.

Тема: Діннің адамзат тарихында және бүгінгі қоғамда алатын орны

Мақсаты: Адамның діни сенімі үштей құдыретті күштің бар екеніне сенімді ұйғарады (Құдай немесе Құдайлардың бар екеніне сенім). Дін бірқатар қызметтерді атқарады. Белгілі бір қағидаларды мойындауды талап ету арқылы діни дүниетаным қалыптасады. Сол дүниетаным тұрғысынан адам, қоғам, әлем түсіндіріліп, адам болмысының ақаулықтары толықтырылады, жалғыздықты жеңуге әрекет етіледі, қайғы-қасіретті басуға жәрдем көрсетіледі.

Оқыту мақсаты: басым жағдайда діндерді монотеистік (бір құдайға сенім) және политеистік (көп Құдайларға сенім), ұлттық және әлемдік деп ажыратады.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Адам және адамзат өміріндегі діннің тарихи ролі қандай?

2. Қазіргі заманғы қоғамда діннің ролі туралы

3. Бүгінгі қоғамдағы діншілдік

4. Діни төзімділік дегеніміз не?

Тарихи жадыға тиеселі адамзат тарихының өн бойына көз жүгіртер болсақ, онда діндарлықтың адамзат тарихын басынан аяғына дейін толық қамтып жатқандығын көреміз. Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылса да ол қазірдің өзінде әлемдік өмірдің негізгі қалыптастырушы факторларының бірі болып табылады. Діннің халықтар өміріндегі алатын орнының зорлыгы соншалықты діндердің негізін түсінбей жатып сол діндерді ұстанатын халықтардың мәдениеті туралы толық көзқарас қалыптастыру мүмкін емес. Дінді сипаттау оңай жұмыс емес. Біздің ойымызша, діннің анықтауыш қызметі оның әлеуметтілікті қалыптастыруында, яғни адамдар қарым-қатынасын реттеуде болса керек. Өйткені тіпті «религия», сөзінің этимологиялық бастапқы мәнінің өзі де «біріктіру», «байланыстыру», «қатынасты қалыптастыру» дегенді білдіреді. Дін адамдардың бірлестігін және ұйымдастығын қалыптастырушы идеологиялық механизм. Діннің мазмұны әлеуметтік мәні бар негізгі құндылықтарды қасиетті деп танудан тұрады.

Мәдениеттегі діннің рөлін әрбір мәдениеттің жүйе құрастырушы факторы деп анықтауға болады.

Дін — қоғамдық құбылыстардың ішіндегі ең күрделісі. Діннің мән-мағынасын қаншама ғұламалар ашып көрсетуге талпынған болатын. Дін жөнінде жазылған мақалалар, ғылыми еңбектер саны некен-саяқ. Дегенмен «діннің бастауы мен тұңғиық терең мәні ел көзінен тасада қалып қойды». Қорқыныш-үрей де, сүйіспеншілік те, ата-бабаларды қастерлеу де және т.е.с. да діни сенімнің өз алдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық. Дінге нақты және бір мағыналы анықтама берем деу өте қиын. Егер «религия» — (дін) терминіне келер болсақ, латын тілінен дәлме-дәл аударғанда «байлау», «екінші қайта оралу» дегенді білдіретін көрінеді.

Цицерон шығармаларында «религия» сөзі халықтың тұрпайы соқыр сеніміне қарсы қойылған ұғым ретінде пайдаланылады. Бұдан шығаратын бірден-бір тұжырым, дін деп кез-келген сенім түрін айтпайды тек, адамды қасиетті, мәңгілік, тапжылмас құндылықтармен байланыстыратын сенім түрін айтады. Сенім — діннің негізін қалаушы фактор, оның субстанциясы. Сенім қарым-қатынас, байланыс сынды ұғымдармен астарлас жатыр. «Мен құдайға сенемін» деп айту үшін адам өзін сол құдаймен байланыста сезінуі қажет, оған бүкіл жан-тәнімен бет бұруы керек. Сенім белгілі бір мағынада өзін-өзі тәрк етуді, өзін құрбандыққа шалуды білдірері де анық. Құрбандық деп қандай да болмасын тілек үшін белгілі бір құн төлеу қажеттілігін сезінуден туындаған дүниені, іс-әрекетті айтады. Адам әлеуметінің ең көне рәсімі — құрбандық шалу рәсімі.

Құрбандық не мақсатпен шалынады, оның мәні неде және тағы басқалары деген көптеген сұрақтар туады. Бірақ бұл жерде дінді анықтаудағы қиыншылықтар сияқты көп бөгетке тап боламыз. Бірақ осында көпшілікке белгілі, қалыптасып қалган көзқарас та жоқ емес — ол бойынша діни наным-сенімдердің қоғамды реттеушілік функциясы алдыңғы қатарга шығарылған. Басқа сөзбен айтар болсақ, ол көзқарас діннің де, сенімнің де қоғамтудырушы рөлін анықтағысы келетіндігі айғақ.

Адам ұжымдары қақтыгыссыз сүре алмайды. Адамдардың алғашқы бірлестіктері зорлық-зомбылықсыз, «бәрінің бәріне соғысынсыз» (Т. Гоббс) болып көрген де емес. Бастарын біріктіре тұра, бір-бірімен қауымдаса тұра адамдар бөлінісіп, ыдырасып та үлгереді. Мұндай қиын-қыстау кезеңде адамдардың жағымсыз қасиеттерін — қанды жауыздық «құмарлығын» өзіндік бір жолға салып, оның қарқынын басатын бірден-бір құрал ретінде құрбан шалу қарастырылады. Яғни діннің бір негізгі көрінісі болып табылатын құрбан шалу әрекеті қоғамды дезинтеграция, бытыраңқылықтан сақтайтын механизм болып табылды. Сол сияқты діннің өзінің бойынан да осы қасиеггі кездестіреміз, яғни дін де адамдар арасындағы қиратушы зорлық-зомбылық құштеріне кері әрекет етіп, әлемге тыныштық, келісім, жақсылық әкелуді мақсат тұтады.

Адамдар бүкіл адамзат тарихы барысында өмірден тұрақтылық, өзгерместік, мәңгілік пен қасиетті іздеп келеді. Әртүрлі діндер осы ізденістердің жауабы деп түсінсек те болғандай. Дін адам Жанынан туындайтын дүние, ол өзінің мазмұнын көп түрлі нәрседен жинақтайтын болғандықтан өз ретінде адам өмірінің көптеген салаларын тәртіптеуші нормативті құрылым болып табылады.

Дін адам жан-дүниесінің талап-талпыныстары мен арман-мақсаттарының тоғысу нүктесі бейнесінде адам өмірінің толыққандылығын танытатын категория ретінде де қарастырылады.

Дін деп адамдардың қасиетті байланысты іздеу және табу барысыңда қол жеткізетін бірлестігінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін методологиялық механизмді атайды. Діннің негізінде рәсім тұр. Рәсім деп жеке тұлғаның әлеуметтік ісәрекетін қатал қадағалаушы ережелер жиынтығын айтады. Өкімет пен азаматтық қоғам институттары пайда болмай тұрыпақ рәсім адамдар арасындағы қарым-қатынастарды реттеп, қоғамдық тәртіпті сақтауға болысқан.

Дамыған діндердің ортақ мүддесі — қақтығыссыз, кикілжіңсіз өмір сүру. Бір құдайға табынушы діндердің алғашқысы — иудаизмнің өзінде қауымдастар арасындағы жанжалды бүкіл көпшілік алдында ортақтаса шешу принципі қабыл алынған болатын. Діни бірлестік бұл жерде қауым арасында үйлесімді тіршілік етуді көздейтін және бейбіт-тыныш өмір сүрудің кепілдііі бола алатын дәрежеде көрсетілген. «Дін — бейбіт өмірдің субстанциясы. Дін арқылы көпшілік арасында кең танымал бейбітсүйгіштік идеясы тарайды».

Жалпы қандай да болмасын қауымның тұрақты әрі үзіліссіз, ұдайы дамуының және қызмет етуінің түпкі себебі сол қауым мүшелерінің әлеуметке лайық, мақсат-мүделлі іс-әрекетіне көп байланысты екендігі кімге де болса түсінікті нәрсе. Адамның жалған өмірінің шеңберінен тысқары орналасқан қандай да бір түпнегіздер табу — діннің болмыс етуінің алғы шарты. Қоғамдағы адамның алдында көптеген өмірлік маңызы бар сұрақтар туары рас, ал енді оның шешімін құдайға деген сенімсіз, дінсіз табу қиынға соғады, әлде тіпті де мүмкін емес деуге болады. Ол мәселелер мәңгілік мәселелер және де ол адам болмыс-бітімінің айрықша ерекшелігін құрастырады да. Сондықтан да діннің қай кезеңінде болмасын, қандай қоғам типінде болмасын алар рөлі ерекше.

Оқу семинары, тақырыптың сұрақтарын тереңдете зерттеу, ұғымдармен жұмыс істеу.

Әдебиет:

Е. Э. Эгильский, А. В. Матецкая, Ю. Д. Самыгин Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения. М., 2011.

Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность. М., 2003.

Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2004.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. Курс лекций. М., 2000.

Бақылау сұрақтары:

1. Дінге биологиялық және психологиялық талдау жасаған ғалымдардың бірі кім?

а) З. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) Л. Фейербах,

г) П.-А. Гольбах.

Е) К.Маркс

2. Тотемизм дегеніміз не?

а) жан мен рухтардың жеке өмір сүруіне сенім

б) ілемді басқаратын құпия құдырет күшіне сенім

в) адамдардың жануар мен өсімдіктермен шығу тегі ортақ дегенге сенім

г) материалдық заттардың құпия қасиеттеріне сенім

е) көп құдайға деген сенім

3. Қайсылары әлемдік діндерге жатады?

а) буддизм, христиандық, ислам

б) христиандық және ислам

в) индуизм, христиандық, ислам

г) иудаизм, христиандық, буддизм.

е) ислам, брахманизм, христиандық

4. Еврей халқының Құдайының аты қандай?

а) Амон-Ра

б) Ахурамазда

в) Яхве

г) Брахма

е) Агаро-Майну

5. Дао дінінің негізін алған кім?

а) Лао цзы

б) Кун цзы

в) Чжуан цзы

г) Ян-цзы

е) Мэн-цзы

6. Германиядағы протестанттық діннің негізін салған кім?

а) Ульрих Цвингли

б) Жан Кальвин

в) Мартин Лютер

г) Филипп Меланхтон

д) Мартин Бубер

7. Қай жылы Русь христиан дінін ресми қабылдады?

а) 988 ж.

б) 966 ж.

в) 989 ж.

г) 1088 ж.

е) 1888 ж.Конспекты

Комментарии закрыты.