Ессе на тему Влада як інструмент

17 Февраль 2014Ессе на тему: “Влада як інструмент: чи ціль виправдовує засоби?”

Ніщо не є абсолютним, все є відносним.

В сучасному демократичному суспільстві держава є суб’єктом, який було створено для забезпечення мирного, комфортного життя своєму населенню. Вона має багато різних інструментів, механізмів та засобів для здійснення цієї мети та підтримує її постійну реалізацію. Зокрема, найбільшими складовими цього комплексу, на мою думку, є публічна служба, владні структури, політична еліта, сама влада та її форми. Ця сила, яка знаходиться, по суті, в руках державних управлінців, надається (делегується) їм громадянами для того, щоб регулювати, збалансовувати, підтримувати ті чи інші суспільні відносини. Таким чином, влада дійсно є інструментом держави.

В залежності від того, які обставини, суспільство, політична ситуація, історія, держава встановлює форми реалізації цієї влади: форму правління та форму політичного (державного) режиму. Вона обирає засоби та способи управління суспільними процесами. Ці елементи повинні корелюватися з основною метою здійснення влади – забезпечення добробуту суспільства. Якщо вони, при їх застосуванні, суперечать їй або унеможливлюють її підтримання, вважається, що держава не виконує свої обов’язки за угодою, тобто порушується принцип справедливості. В такому випадку суспільство має право відмовитись від такої влади (з її засобами) та від суб’єктів управління, і, відповідно, надати її іншим. Але чи можливо це в Україні? В більшості випадків ні, з багатьох причин. Однак, в українській історії є приклади, коли громадяни, обурені діями владних осіб, «виходили» й, зі своїм терпінням, вистоювали це право на зміни. Один з таких прикладів відбувається в Україні сьогодні.

Але є й інший бік медалі. Коли суспільство знаходиться в надзвичайному, кризовому, військовому становищі, держава повинна мати право приймати кардинальні рішення, застосовувати навіть радикальні засоби, які будуть виправдані метою. Це, на мою думку, необхідно для досягнення, повернення країни до мирного, спокійного стану, в якому громадяни будуть відчувати належну захищеність, турботу, правильність свого вибору.

Відповідаючи на питання: «чи ціль виправдовує засоби?», потрібно знати яка ціль та які засоби маються на увазі. В більшості випадків ми скажемо: якщо вони відповідають один одному, то відповідь – так; якщо ні – то скоріш за все, що ні. Кожна людина, промовляючи це ствердження для себе, розуміє його по-своєму. Вона вкладає в нього свій зміст із, вже існуючими в її свідомості, умовними додатковими характеристиками.

Чи ціль виправдовує засоби? Це достатньо філософське питання, відповідь на яке не може бути дана без урахування певних нюансів. Важливо зрозуміти те, що для нас (держави) є цінністю насправді: кожна людина чи суспільство в цілому; що для нас є ціннішим: права людини чи громадський порядок; які інтереси нам важливіші: суспільні чи приватні. Це залежить від того, яка ситуація в конкретному випадку.

Розглядаючи це питання з боку індивідуалістської етики (цінність людини, її прав, інтересів переважає цінність суспільства), погоджуюсь з Фрідрихом Фон Хайеком в тому, що ствердження «мета виправдовує засоди» розглядається як заперечення всілякої моралі взагалі. Без уточнюючих характеристик, в його «сухому» буквальному розумінні це дійсно так. І навпаки, з боку колективної етики (важливість суспільства переважає важливість приватної особи) цей вираз стає головним моральним принципом через те, що людина, яка є членом колективу, готова зробити все задля досягнення його мети, використати будь-які засоби.

Таким чином, проаналізувавши роботу Фрідріха Фон Хайека та розібравшись в своїх міркуваннях з даної теми, можна сміливо стверджувати, що ціль виправдовує засоби тільки у випадках надзвичайного становища і то не в усіх. Використовуючи владу як інструмент, держава повинна кожен раз приймати рішення: ставити на ваги публічні і приватні інтереси при кожній необхідній ситуації, але завжди керуватися принципами розумності, справедливості, доцільності та, найголовнішим з них – верховенством права, закріпленим в Основному законі держави.Конспекты

Комментарии закрыты.