ОІС до теми Глобальні проблеми людства 10 кл

17 Февраль 2014ОІС до теми «Глобальні проблеми людства»

(з другої половини XX ст., загострилися в останній чверті XX ст.)

Населення ————————– економіка—————————————- природа

Проблеми та їхня сутність

Причини виникнення

Шляхи розв’язання

Проблема війни і миру:

• накопичено стільки зброї, що можна знищити людство декілька разів;

• відволікання на озброєння матеріальних, фізичних і інтелектуальних сил;

• 80-ті рр. XX ст. — «зоряні війни»;

• з 90-х рр. XX ст. — локальні війни (етнічні, територіальні) -> проблема біженців (щорічно — понад 50 млн. осіб)

1. Наявність зброї масового знищення: хімічної, ядерної, бактеріологічної. «Ядерний клуб» — 5 офіційних ядерних держав: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай. Неофіційні його члени: Індія, Пакистан, Ізраїль. «Порогові» («навколо ядерні») країни (мають технології): Японія, Південна Африка, КНДР, Іран, Ірак, Бразилія, Тайвань.

2. Існування в минулому великих колоніальних імперій, що не враховували етнічних меж…

1. Скорочення торгівлі зброєю (в 90-х рр. удвічі).

2. Рада Безпеки ООН і «блакитні шоломи» (контингент ООН) в

17 країнах (90-ті рр.): Афганістан, Ангола, Камбоджа…

3. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї (відмова України, Білорусі, Казахстану від ядерної зброї на своїй території).

4. Заборона виробництва хімічної зброї (1992 р. — 130 держав).

5. Програма «Партнерство заради миру» (1994 р., 24 держави)

Екологічна проблема:

• забруднення всіх оболонок Землі;

• опустелювання і скорочення ріллі;

• скорочення площ вологих екваторіальних лісів;

• «парниковий ефект», смоги, «озонові дірки»,«кислотні дощі»

1. Бурхливі темпи зростання виробництва.

2. Недосконалі технології виробництва — скидання відходів виробництва без очищення в навколишнє середовище

1. Перехід до безвідходних

і маловідходних виробництв.

2. Відновлення лісів.

3. Раціональне використання води

і перехід до «сухого» виробництва.

4. Вдосконалення очисних споруд.

5. Екологічне мислення

Сировинна і енергетична проблеми:

• виснаження мінеральних ресурсів;

• нестача в майбутньому енергії для виробництва й побуту

1. Зростання обсягу видобутку корисних копалин (подвоєння кожні 15—20 років).

2. Погіршення гірничо-геологічних умов видобутку сировини.

3. Вичерпність і невідновність мінеральних ресурсів.

4. Бурхливе зростання потреб в енергії населення і виробництва

1. Ресурсозберігаючі технології (зменшення матеріаломісткості).

2. Комплексне використання сировини; використання відходів.

3. Пошук матеріалів-замінників.

4. Пошук нових родовищ (особливо у Світовому океані).

5. Перехід до альтернативних джерел енергії і енергозберігаючих технологій

Демографічна проблема:

• «демографічний вибух» у країнах, що розвиваються;

• «демографічна криза» в країнах розвинутих і з перехідною економікою

1. Покращення медицини і зростання обсягів виробництва у країнах, що розвиваються: знизилась смертність.

2. Зміна ролі жінки в житті суспільства, рівня культури, урбанізація в розвинутих країнах.

3. Економічні та екологічні проблеми

1. Демографічна політика.

2. Пропаганда серед вірян (католиків, мусульман).

3. Протизаплідні засоби.

4. Піднесення рівня освіченості населення в країнах, що розвиваються

Продовольча проблема:

• абсолютний і прихований голод у країнах «третього світу»;

• географія виробництва продовольчих культур не збігається з географією їх

1. «Демографічний вибух» у країнах, що розвиваються, при низькому рівні виробництва.

2. Вирощування експортних технічних культур.

3. Напівфеодальні аграрні відносини, недосконалі технології у с/г.

1. Екстенсивний — розширення ріллі.

2. Інтенсивний:

• підвищення родючості ґрунтів;

• запровадження досягнень селекції;

• аграрні реформи;

• більш широке використання біологічної продуктивності океану;

споживання

4. Брак коштів на меліоративні роботи і закупівлю техніки

• підвищення ефективності фотосинтезу рослин;

• «конструювання» штучної їжі…

Проблема освоєння Світового океану:

• забруднення вод океану;

• зниження біологічної продуктивності океану;

• нерівномірне освоєння ресурсів;

• розширення океану як арени політичної і військової діяльності

1. Розвиток морського господарства (гірничодобувної промисловості, енергетики, туризму, транспорту).

2. Збільшення морських вантажопотоків.

3. Марікультура.

4. Випробування ядерної зброї в Океані.

5. Аварії на танкерах і підводних човнах з ядерними двигунами

1. Раціональне океанічне природокористування.

2. Комплексний підхід до багатств океану всіма державами.

3. Нерозповсюдження ядерної зброї на території океану.

4. Зменшення виливів нафти при її видобутку на шельфі;

5. Уникнення перевилову риби та охорона морських звірів

Проблеми та їхня сутність

Причини виникнення

Шляхи розв’язання

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються:

• маючи втричі більше населення, вони дають у 6 разів менше промислової продукції і в 15—16 разів її менше на душу населення;

• низька тривалість життя населення (42—63 роки);

• високий рівень безробіття (1/3—1/2 населення)

1. Колоніальне минуле й економічна залежність від розвинутих країн.

2. Монокультурне господарство.

3. Великі військові витрати.

4. «Демографічний вибух»

1. Реформи у соціально-економічній сфері (ліквідація монокультурності, створення власної обробної промисловості…).

2. Встановлення більш справедливого економічного порядку на світовому ринку (паритет цін).

3. Матеріальна допомога розвинутих країн.

4. Демографічна політика

ІНШІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА:

дефіцит демократії;

бюрократизм;

тероризм;

криза культури і духовності;

урбанізація;

проблема молоді;

охорона здоров’я (поширення СНІД у, раку, серцево-судинних хвороб)

Взаємозв’язок усіх глобальних проблем!!!

ГЛОБАЛЬНІ ПРОГНОЗИ

Футурологія (система поглядів на майбутнє людства)

60-ті рр. XIX ст. — наукова фантастика в літературі; 50-ті рр. XX ст. — «бум прогнозів»;

70-ті рр. XX ст. — створення «моделі світу» на десятиріччя вперед

ПЕСИМІЗМ (алармізм)

ОПТИМІЗМ

• до середини XXI ст. проблеми настільки загостряться, що людство почне вимирати;

• вирішення проблем — у скороченні кількості населення

• проблеми будуть подолані через використання досягнень НТР;

• людство чекає майбутнє у гармонії з природоюКонспекты

Комментарии закрыты.