ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ РОБІТ

17 Февраль 2014ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ РОБІТ

 

1. Давньогрецькі колонії  Північного Причорономор’я та їхній вплив на культурне життя регіону.

2. Метаморфози творчого життя П. Г. Тичини.

3. Школа монументального мистецтва М. Л. Бойчука.

4. Києво-Могилянська Академія – осередок української національної освіти (ХVII – XXI ст.)

5. М.І. Пирогов – творчий шлях видатного медика і освітянина.

6. Університетська освіта  на українських теренах у ХІХ – початку ХХ ст.

7. О. Блаватська та її Теософське товариство.

8. О. Красносельський та його архітектурна спадщина у Дніпропетровську.

9. Традиції буржуазного культурного меценатства в Україні (М. Бродський,                        М. Терещенко).

10. «Українські росіяни» та їхній вплив на розвиток російської літератури (М.В. Гоголь, М.О. Булгаков).

11. «Жданівщина» та «Лисенківщина» як прояви тоталітарного тиску у науковій та культурній сфері радянської епохи.

12. Соціалістичний реалізм як провідний стиль українського радянського мистецтва     (1930-ті – 1980 рр.).

13. Марія Приймаченко та її «наївне» мистецтво.

14. І. Мазепа та його вплив на розвиток культурного життя Гетьманщини (кінця ХVII – початку ХVIII ст.).

15. П. Скоропадський та культурне життя доби Української держави.

16. О. Вертинський та його вплив на розвиток естрадного співу.

17. М. Лисенко та формування української класичної музичної традиції.

18. А. Ахматова (Горенко): українські мотиви поетичного таланту.

19.Старообрядництво та його розвиток на українських землях.

20. Товариство пересувних художніх виставок та його вплив на український живопис кінця ХІХ – початку ХХ ст.

21. В. Сидур – видатний скульптор ХХ ст.

22. Готична культурна традиція у Львові.

23. Архитектурний Катеринослав.

24. Кобзарство – феномен української культури.

25. Катеринославський «Колумб» О. Поль.

26. Літературний Катеринослав (ХІХ – ХХ ст.).

27. Поганство як культурна світоглядна система українських земель.

28. Язичництво-християнство: культурне протистояння.

29. Польські культурні впливи на українських землях (ХІХ – ХХ ст.).

30. Столиці гетьманської України (Чигирин, Батурин, Глухів).

31. «Енеїда» І. Котляревського – літературний символ українського національного відродження.

32. Українське романтичне кіно 1930-х рр.

33. Українська демонологія.

34. Х. Алчевська – видатний український педагог.

35. Культ природи у релігійному світогляді слов’ян у дохристиянські часи.

36. Теорії походження Давньоруської держави: етнокультурний аспект.

37. Масова революційна субкультура 1905 – 1917 рр.

38. Психоаналіз та перспективи дослідження культури первісної доби.

39. Ф. Вовк – основоположник української етнографії та антропології.

40. Дм. Яворницький та козацький міф України.

 

 Конспекты

Комментарии закрыты.