Перелік тем самостійних робіт ОД,ПРКК

17 Февраль 20145. Самостійна робота

№з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Кількість годин

Форми контролю

1

Світогляд як духовно практичне засвоєння світу. Структура та типи світогляду. Філософія в системі культури

2

Письмове опитування

2

Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання.

2

Письмове опитування

3

Антична філософія і особливості розвитку, морально – етична спрямованість Давньогрецької філософії.

2

Презентація проектів

4

Філософія європейського Середньовіччя. Зміни у світогляді. Особливості філософії епохи Середньовіччя.

2

Письмове опитування

5

Гуманістичний характер філософії Відродження.

2

Письмове опитування

6

Новий філософський ідеал у філософії Просвітництва.

2

Письмове опитування

7

Філософія К. Маркса й Ф. Енгельса, позитивізм, філософія життя

2

Письмове опитування

8

Філософія ХІХ – ХХ століть. Некласична філософія ХХ ст. Основні напрямки та їх особливості.

2

Письмове опитування

9

Фундаментальне значення проблеми буття у філософії.

2

Письмове опитування

10

Діалектика як вчення про розвиток. Закони діалектики.

2

Письмове опитування

11

Суспільна свідомість та її роль.

2

тестування

12

Проблеми пізнання у філософії та людське пізнання розвитку.

2

Письмове опитування

13

Пізнання та знання

2

тестування

14

Роль особистості в історії. Сенс життя. Проблема людського щастя

2

Письмове опитування

 

Разом

28Конспекты

Комментарии закрыты.