Реферат на тему Метрологія та космос

17 Февраль 2014Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НУ “Львівська політехніка”

РЕФЕРАТ

Предмет : Вступ в спеціальність

На тему:

Метрологія та космос

Виконав:

Студент гр. МТ-11

Коцюмбас Н.І.

Перевірив:

Проф. Стадник Б.І.

Львів-2014

Методологія та космос

Методоло́гія науки - термін, що в залежності від контексту може сприйматися в різних значеннях: або як сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці, або як вчення про методи пізнавання й перетворення дійсності. Розробка проблем методології науки виникає в зв’язку з необхідністю усвідомлення наукою своєї власної природи, принципів і методів, що лежать в основі пізнання дійсності та відтворення її в мисленні.

Особливого значення проблеми методології науки набувають у зв’язку з сучасним бурхливим розвитком науки, з тенденцією до вищого рівня узагальнення, коли стає дедалі складніше простежити безпосередній зв’язок між емпіричними фактами та їхнім теоретичним осмисленням. Виникає необхідність осмислити як метод дослідження, так і основоположення та закономірності розвитку теорій, що відображається в прагненні до створення метатеорій (особливо в логіціматематиці і фізиці).

Загальною методологією всіх конкретних наук оголошує себе діалектичний матеріалізм, який розв’язує питання про природу методів і основоположень конкретних наук. Матеріалістично розв’язуючи питання про співвідношення законів мислення і законів буття, діалектичний матеріалізм стверджує об’єктивність змісту людського мислення. Мислення приходить до істини внаслідок того, що воно підлягає тим самим законам, що й об’єкт. Вивчаючи закони розвитку об’єктивної дійсності, діалектичний матеріалізм одночасно є логікою пізнання, логікою побудови наук, теорій. Всі категорії діалектичного матеріалізму включають у свій зміст розв’язання питання про відношення мислення до буття. Тому щодо конкретних наук категорії діалектичного матеріалізму виступають як світоглядно-методологічні.

Отже, методологія базується на сукупності принципів і методів, застосування яких у конкретному науковому дослідженні дає можливість розв’язати певну проблему.

Основоположними принципами історичного наукового дослідження є історизм та об’єктивність, що в сукупності з відповідними методами становить методологічне підґрунтя.

Методологія та визначення максимальною сумарною щільність потоку

потужності на геостаціонарну супутникової орбіти у смузі 6700-7075 МГц

від фідерних ліній не геостаціонарні супутникових систем рухомий

супутникової служби в напрямку космос-земля

Асамблея радіозв’язку МСЕ враховуючи ,

a ) що смуга 6700-7075 МГц розподілена на первинній основі фіксованого супутникового службі (ФСС)

для передач в напрямку космос – Земля для використання фідерними лініями негеостаціонарних супутникових

мереж рухомого супутникового служби (ПРС ) ;

b ) що смуга 6700-7075 МГц розподілена на первинній основі також ФСС для передач в напрямку Земля-

космос , а смуга 6725-7025 МГц використовується відповідно до Плану розподілу по Додатку 30В

Регламенту радіозв’язку (РР) для геостаціонарних супутникових мереж;

c ) що відповідно до положення п. S22.5A Регламенту радіозв’язку максимальна сумарна щільність

потоку потужності ( п.п.м. ) , створювана в межах ± 5 ° від геостаціонарній супутникової орбіти ( ДСО)

негеостаціонарні супутниковою системою ФСС , не повинна перевищувати _168 дБ ( Вт/м2 ) у будь смузі шириною

4 кГц;

d ) що Резолюція 115 Всесвітньої радіоконференції ( ВКР- 95 ) пропонує МСЕ -R розробити

методологію для визначення максимальної сумарної щільності потоку потужності на ДСО від негеостаціонарні

супутникової мережі ;

e ) що параметри орбіти і характеристики передачі негеостаціонарних супутникових мереж рухомого

супутникової служби визначені в § A.3 vii ) Додатка 1 до Резолюції 46

Опис методології

1.Для обчислення сумарної п.п.м. , створюваної супутникової мережею з супутником , розташованим на негеостаціонарні орбіті , в одиночній випробувальної точці на ДСО , потрібно комп’ютерне моделювання всій НГСО супутникового угруповання і випробувальної точки на ДСО.Враховуючи , що в звичайних умовах ДСО супутник робить повний оборот на геостаціонарній орбіті за період часу близько TГСО = 24 ч. і що орбітальний період НГСО супутника ( TНГСО ) зовсім не обов’язково є повним дільником TГСО , для оцінки найгіршого можливого сценарію , при якому п.п.м. в точках ДСО мала б максимальний рівень , необхідно виконувати статистичне моделювання , що вимагає значних витрат часу.

2. Для оцінки максимальної п.п.м. в будь-якій точці ДСО можна виконати просте моделювання , що вимагає набагато менших витрат часу. Замість реального обертового на орбіті ДСО супутника розглядається фіксована випробувальна точка на ДСО , орбітальна позиція якої фіксована на Картезіанський системі координат 0xyz, але не під обертається системі координат Землі. Враховуючи це , оскільки орбітальний період НГСО супутників дорівнює TНГСО , мається на увазі , що позиція НГСО супутників , як вона видна з фіксованої точки на ДСО, буде повторюватися , принаймні , один раз за час орбітального періоду TНГСО Більш того , в тому випадку , коли НГСО супутники в кожній орбітальної площині розподілені рівномірно , одне і те ж геометричне розташування НГСО супутників буде повторюватися з періодом , рівним TНГСО / Ns (де Ns являє собою кількість НГСО супутників , рівномірно розподілених по площині) . На основі цих положень сумарний рівень п.п.м. ( підсумований для всіх видимих ​​НГСО супутників) у випробувальній точці на ДСО буде повторюватися з цим же періодом.

Системи GPS

Запровадження

 

GPS – абревіатура від англійського GlobalPositioning System, проект реалізували й належить військового відомства навіть спочатку замислювався лише воєнних цілей. Основне завдання проекту є високоточну позиціонування різних рухливих і статичних об’єктів на місцевості. Основою системи є 24NAVSTAR База спостереженняспутниками.(NavigationSatellite Time andRanging) супутника що працюють у єдиної мережі, що є на шести різних кругових орбітах розташованих з точки 60° друг до друга, в такий спосіб, що з будь-який точки земної поверхні було видно від чотирьох до дванадцяти таких супутників. В кожній орбіті перебувають розслідування щодо 4 супутника, висота орбіт приблизно дорівнює 20200 км, а період обертання кожного супутника навколо землі 12 годин. Система в повному обсязі автономна, її працездатність контролюється станціями спостереження з Землі. Територіально станції спостереження перебувають у Гаваях, атоліКваджелейн, островах Вознесіння,Диего-Гарсия й уКолорадо-Спрингс, всю інформацію записується і передається на головну командну станцію, розташовану військовій базі Falcon в Колорадо, звідки виробляється коригування орбіт і навігаційної інформації.

Супутниковий СистемаНавигации (GPS) є американської системою, заснованої на радіонавігації місцевості, що забезпечує надійне розташування, навігацію, і вибір часу послуг цивільним користувачам на безупинної міжнародної основі – вільний доступ всім. Для будь-якої людини, має приймач GPS, система забезпечить можливість визначення місцезнаходження і часу. GPS забезпечує інформацією щодо точного місцеположення і інформацію про час для необмеженого кількості людей незалежно від погоди, часу діб, і у будь-якому місці планети. GPS складається з трьох часток: супутники, обертові навколо Землі; контроль і станцій Землі; і приймачі GPS належать користувачам. Супутники GPS передають сигнали з місця, що і ідентифікуються приймачами GPS. Кожен приймач GPS потім забезпечує тривимірне місце розташування (широта, довгота, і висота) плюс час. Люди можуть купити мобільні телефони з GPS, доступними через мережу комерційних роздрібних продавців. Користувачі, які мають приймач, GPS може точно визначити місцезнаходження, і легко визначити, куди треба рухатися далі відповідно до попередньо обраному маршруту. GPS став оплотом систем транспортування в усьому світі, забезпечуючи навігацію для авіації, наземного транспорту, і морських повідомлень. Допомагаючи під час катастроф та біди, GPS допомагає аварійним службам визначення місцеположення й можливості вибору часу на свої рятувальних місій.Каждодневние дії, такі як насип, діяльність мобільні оператори, і навіть контроль мережіенергопередачи, полегшилися завдяки точному вибору часу, наданими системою GPS. Фермери, інспектори, геологи і незліченні інші експерти виконують своєї роботи ефективніше, благополучно, ощадливо, завдяки використанню сигналів GPS. Мета цього реферату розглянути такі питання, як: історія виникнення GPS, принципи роботи GPS, основні функції GPS, як вибирати GPS і альтернативні системи GPS.

Історія

 

Ідея створення супутникового навігації народилася ще 50-ті роки. У той час, коли СРСР запустили перший штучний супутник Землі, американські вчені на чолі з РічардомКершнером, спостерігали сигнал, який з радянського супутника і виявили, завдяки ефекту Доплера частота прийнятого сигналу збільшується з наближенням супутника і зменшується за його віддаленні. Суть відкриття крилася у цьому, що й точно знати свої координати Землі, стає можливим виміряти ситуацію і швидкість супутника, і навпаки, точно знаючи становище супутника, можна визначити власну швидкість і координати. Реалізовано ця ідея була через 20 років. Датою народження технології, без сьогодні вже важко уявити сучасний світ, вважається лютий 1978 року – дата, коли було виведений на орбіту перший супутник котра поклала початок з того що зараз називається GPS, а повну потужність система запрацювала у грудні 1993 року. Кожен супутник важить більш 900 кг і розплющеними сонячними батареями має розмір майже п’ять метрів, потужність радіопередавача становить 50 ватів. Середній термін їхньої служби кожного супутника системи приблизно 10 років, і в міру того як супутник виробляє власний ресурс, зміну йому на орбіту виводиться новий супутник. У основу роботи всієї системи покладено ідею визначення координат місцеположення об’єктів землі, з урахуванням розрахунку відстаней до супутникових угруповань у космосі вимірюваних системою, у своїй супутники виконують роль точно координованих точок відліку. Відстань розраховується за звичайній формулі, відомої з курсу математики початковій школи, відстань є швидкість, помножена тимчасово, швидкість тому випадку дорівнює швидкості поширення радіохвиль 300000 км/с, і для точності знати час, коли цей сигнал відправили зі супутника, можна розрахувати відстань перед ним. Для визначення місцезнаходження об’єкта горизонтальної площині досить розрахунку заснованого прийомі сигналів із трьох супутників системи. А, аби зрозуміти, як, потрібно небагато просторового мислення, скажімо, відстань від однієї супутника відомо, і ми можемо описати сферу заданого радіуса навколо неї, коли стає водночас відомим відстань і по другого супутника, то обумовлений місце розташування буде розміщено разів у колі, який задається перетином двох сфер, а третій супутник визначає дві крапки над окружності, залишається розрахувати яка їх, це і є дані місце розташування? Один із точок може бути відкинута, оскільки він має високий швидкість переміщення, або перебуває під поверхнею Землі. Отже, знаючи відстань до трьох супутників, можна визначити координати обумовленою точки. Узгодження часу, у якому працює передавач супутника і часу, яким працює приймач землі в усій цій ланцюга розрахунків, мабуть, найскладніше завдання, оскільки йдеться про швидкості світла (300000 км/с), сигнал я з висот 20 тисячі кілометрів до землі доходить за мізерно короткий час, однакову приблизно 0.06 секунди! При таких малих інтервалах часу розсинхронізація шкал часу системи навіть у 0.01 секунду, викликає похибку вимірювання координат на величини, обчислювані тисячами кілометрів. Проблема було вирішено шляхом відносної прив’язки часу приймачів вчасно супутників. На борту кожного супутника встановлено атомні годинник. Це дуже точний прилад, точність ходу якого складають близько однієїнаносекунди. Причому кожному супутнику встановлено не одні такого годинника, а кілька, це у тому, щоб вже напевне гарантувати правильність відліку часу. Важливий момент як «наш» приймач розуміє, де знаходиться супутник, стосовно Землі? Усе відносне просто, в сигналі, переданій супутником міститься інформацію про параметрах орбіти, де його перебуває, й інформація про інших супутниках системи, умовно кажучи, супутник передає інформацію у тому, що супутник такий то, перебуваю там, повідомлення було лише послано у таку- той час, це, звичайно дуже спрощено, але суть приблизно така. GPS-приймач, одержуючи це повідомлення, запам’ятовує передану супутником інформацію задля її подальшого використання. І ця інформація використовується для установки чи корекції годин приймача. З іншого боку, існує спосіб, завдяки якому вона є можливість, щоб точність ходу годин, якими працює приймач, була настільки точної як і годиннику супутників, суть у цьому, щоб виміряти дальність ще до його одного супутника, і якщо три виміру дозволяють визначити місце розташування у просторі, то чотири дозволять виключити відносне усунення шкали часу приймача. Власне кажучи, сам приймач є вузькоспеціалізований міні комп’ютер здатний як визначати місце, а й обраховувати швидкість руху. Може показувати напрямок руху й розраховувати час необхідне досягнення конкретного пункту призначення, час сходу і занепаду, і багато іншого, це вже скоріше питання програмного забезпечення, ніж можливостей самої системи.

Принципи роботи GPS

GPS навігатор – це приймач з комп’ютером щодо одного корпусі. Приймач приймає сигнали, передані супутниками, які перебувають на орбіті, а комп’ютер розшифровує сигнал яких і визначає місце розташування приймача. GPS розроблено й запущена американськими військовими замість навігаційної системиTRANSIT. Перший супутник запущено в 1978 року. До 1983 року система використовувалася лише військовими. Усі моделі відбивають на екрані поточний стан, географічні координати точки, у якій перебуває прилад, траєкторію пройденого шляху й відзначені точки. Усі прилади мають кілька сторінок, які відбивають різну інформацію: Становище супутників на небосхилі, картку з точками і пройденими шляхами, сторінку меню із виходом різні настроювання й пошук, сторінку навігації, де у режимі навігації (проходження до певної точці) зображений покажчик як стрілки і сторінку колійного комп’ютера, де відбиваються пройдене відстань, швидкість руху, і т.д. Щоб знайти точку, досить вибрати потрібну точку зі списку й тицьнути на кнопку «Йти». На сторінці «навігація» з’явиться стрілка з наступним спрямуванням руху. Щодо запам’ятовування координати точки переважають у всіх моделях на те дуже натиснути й кілька днів утримувати кнопку. Також можна зробити через головне меню. Ще GPSнавигаторах є шляху й маршрути. Шлях (трек) – це «слід», пройдений Вами шлях. На згадку приладу записується за умовчанням (заводські настройки). Але й відключити, коли треба. Маршрут – (>Роут) – це, заздалегідь намічений по точкам. Прилад може провести Вас як навігації, як у маршруту, і по треку (як трекбек). Маршрут можна побудувати за комп’ютером, потім вводити на прилад. Можна спорудити і у приладі. РежимTrackback це режим, у якому якому прилад як навігації веде Вас назад точно по пройденого шляху. У цьому стрілка сторінка «навігація» показує поворотиУсі прилади визначають як координати на площині, а й вертикальні координати. У цьому визначається піднесення над теоретичної геометричній постаттю землі. Щоб визначати точну висоту над рівнем моря або інший поверхнею застосовується барометричний висотомір дозволяє визначати висоту з точністю до3м.Встроенний барометричний висотомір є у моделяхeTrexSummit,eTrexVista,Map76S,map60CS,Map76CSeTrexVista З. Для рибалок важлива не висота, а його присутність серед приладі графіка зміни тиску. У режимі навігації або за відображенні карти прилад показує напрям на точку лише у русі, коли комп’ютер може розрахувати напрямок руху й зорієнтуватися. Іноді необхідно зорієнтуватися стоячи дома чи з карті. І тому є вмонтований електронний компас. Він є у моделяхeTrexSummit,eTrexVista,GPSMap76S,map60CS,Map76CSeTrexVista З.Також все моделі (крімГеко 101) мають можливість приєднання до комп’ютера черезCOM-порт, а сучасні моделі і крізь USB. Ця зв’язка придатна як визначення поточного місцеположення, так виводу-введення-висновку інформації (треків, крапок і маршрутів).

 

Функції GPS приймачів

 

Таблиця 1. Основні функції GPS приймачів

Основні

Властивість

Варіанти

Пояснення

>Приемник

>Мультиплексний

>Мультиплексний приймач має сенс тільки один канал. Одного час він швидко приймає сигнали лише одну супутника, переключаючись між кількома доступними. Такіприемники краще працюють на відкритий простір,т.к. сигнал легко то, можливо втрачено через будівель чи інших перешкод.Мультиплексниеприемники вже немає використовуються.

Паралельний

Паралельний приймач має низку каналів (зазвичай – 12), з допомогою яких може водночас приймати сигнали від кількох основних супутників. Такий приймач набагато краще “тримає” сигнали супутників й точніше визначає координати. Якщо ви плануєте використовувати GPS у місті чи горах, Ваш вибір – паралельний приймач.

Антена

Зовнішня

Зовнішня антена типу “>четирехзаходная спіраль” є спіральну котушку в пластиковому корпусі, винесену з корпусуприемника. Така антена найбільш пристосована до прийому сигналів супутників, розташованих близько горизонту, й більше приймає сигнали супутників згори. Зазвичай ця антена єсъемной, натомість можна підключити виносну антену, розмістивши її, наприклад, даху автомобіля, ще якісного прийому.

>Патч-антенна

>Патч-антенна – пласка антена, вбудована до корпусуприемника. На противагу зовнішньої більше пристосована для прийому сигналів супутників вгорі й більше приймає сигнали супутників, розташованих близько горизонту.

Джерело харчування

>Батареи

Більшість портативних GPSприемников працюють від батарей. І це забезпечує їх портативність. При виборі навігатора зверніть увагу до тип і кількість використовуваних батарей, тривалість його роботи.

Зовнішній джерело

Багато портативні GPSприемники мають можливість підключення зовнішнього джерела харчування. Це зручно, наприклад, коли збираєтеся весь день їхати у машині по GPSприемнику і хочете витрачати батарейки. Автомобільні, морські і авіаційні GPS,встраиваемие в приладову панель, харчуються від зовнішнього джерела.

>Дисплей

>ЖКИ панель

Усі GPSприемники відбивають інформацію наЖКИ дисплеї. Варіанти: 2 кольору чи 4 градації сірого.

КольороваЖКИ панель

На кольоровому дисплеї набагато легше читаються карти, ніж звичайному екрані з градаціями сірого. Проте, кольоровіЖКИ дисплеї споживають вулицю значно більше електроенергії, відповідно батарейки сідають швидше.

 

Таблиця 2. Стандартні функції GPS приймачів

Властивість

Пояснення

>Встроенная карта

Більшість GPSприемников відбивають вашу довготу, широту і висоту, але вони зможуть показати Ваша становище на детальної карті. Перед купівлеюприемника Ви мають визначитися, якого вигляду карт підходить Вам і переконається, що обраний приймач підтримує ці карти. Багато GPSприемники вже містять загальну карту світу (базова карта), але ній відбито лише великі міста, шляхи і ділянки води. Деякі навігатори можуть зберігати у пам’яті якісніші карти чи дозволяють завантажувати необхідні карти.

Карти пам’яті

Деякі навігатори використовувати спеціальні картриджі (>флеш-карти), з більш докладними картами районів.

Завантаження карт

Деякі GPSприемники дозволяють завантажувати собі у пам’ять векторні карти з комп’ютера.

Колійні точки

Можете зберігати у пам’яті навігатора певна кількість (500 і більше) колійних точок – в процесі лікування чи, задаючи їх координати за картою – і складати їх маршрути. Ваш GPS зможе провести Вас вздовж цього маршруту від точки до точки. Ви також можете спланувати маршрути по паперової карті, зберегти усю інформацію в навігаторі і дивитися місцевості по складеного маршруту.

Запис треку (>TrackLog)

GPSприемники з такою функцією можуть записувати трек (шлях), яким Ви рухаєтесь. Ця

функція знадобиться, коли заблукали чи хочете зберегти пройдений трек, аби його коли-небудь вкотре. У треку можна визначити, наскільки далеко Ви пройшли за маршруту. Пам’ять Якщо ви збираєтеся активно використовувати планування маршрутів і запис треків, Ви повинні вибирати GPS із достатньою обсягом пам’яті. Продумайте, скільки може Вам знадобитися крапок і виберіть відповідний навігатор. Також упевніться, що GPS несотрет Ваші дані під час заміни батарейок. На останніх моделях навігаторів маютьенергонезависимую пам’ять для зберігання точок, треків і маршрутів. >Разъем даних Однією з шляхів, побачити своє становище на детальної карті місцевості, є підключення навігатора до комп’ютера (настільного, портативному чи КПК).Разъем даних дозволяє поєднувати GPS з велику кількість програмного забезпечення. У зв’язку з обмеженістю пам’ятіприемника цю функцію може дуже корисна,т.к. дозволяє зберегти на ПК мало обмежений обсяг даних (точки, треки, маршрути). Часвосхода/захода Сонця Деякі GPSприемники можуть відобразити часвосхода/захода Сонця будь-якої заданої точці. Це дозволить Вам так спланувати маршрут, щоб Ви подорожували у темряві. Корисно для скелелазів, моряків, пілотів тощо. >Одометр У багатьох сучасних навігаторів є одометр, що дозволяє Вам контролювати пройдене відстань. Як це і одометр в автомобілі, цей у окремих випадках може бути корисним. >Спидометр Більшість GPSприемников можуть показувати швидкість Вашого руху. Це знати для розрахунку тривалості шляху при поточної швидкості.Приемники, мають спідометр, можуть видати Вам такі параметри як ETA (>Estimated Time ofArrival – приблизне час, що залишилося до прибуття задану точку) іETE (>Estimated TimeEnroute – приблизне доби, після прибуття задану точку). Одиниці виміру Переконайтеся, що приймач може відображати параметри в одиницях, необхідних Вам. Наприклад, якщо Вам потрібно GPS для навігації на море, Вам знадобиться навігатор відображає дані в морських миль. Іншим є вибіркова настроювання відображення одиниць: наприклад, висота в футах, відстань кілометрів. Індикатор точності Більшість GPSприемников можуть попереджати Вас проухудшившейся точності визначення координат. Це може статися внаслідок поганого прийому сигналів супутників чи несправності навігатора.

 

Вибір GPS приймача

супутник система навігація приймач

1. У яких цілях ви припускаєте використовуватиGPS-приемник? Найважче – це підібрати прилад, підходящий саме з Ваших конкретних завдань. Якщо Вам потрібен приймач для установки в приладову панель планера, то ручний навігатор на відпочинок на воді вам рокуподойдет. Щоб звузити діапазон пошуку, Вам просто потрібно з’ясувати, які саме прилади випускаються для Ваших специфічних завдань.

2. Проте після цього Ви весь ще можете мати достатньо неабиякий асортимент моделей. Наприклад, коли віддаєте перевагу піший туризм чи полювання, то Вам підійде прилад в герметичному виконанні v втім, з тим самим успіхом, як і будь-яка портативна модель, призначена для яхтсменів чилетчиков-любителей. За такого стану Вам доведеться поступитися більш докладно вивчити специфічні особливості. Якщо ви не збираєтеся пілотувати літак, то немає сенсу переплачувати додаткову інформацію про аеропортах світу, що зберігається у пам’яті авіаційнихGPS-приемников. Морські навігатори, завантажені точними даними про навігаційних знаках і глибинах, також будуть для Вас практично безкорисними.

3. Який цінової діапазон приладів? Щойно Ви визначили невеличкий перелік підхожих Вам пристроїв, Ви маєте краще визначитися з прийнятною для Вас ціною. Уважно вивчите кожну модель і постарайтеся зрозуміти, які мають дорожчі моделі і чого немає у дешевших? Чи Вам необхідні додаткові функції, закладені у дорожчі моделі, можливо дешевогоприборчика цілком вистачить виконання Ваших завдань?

4. Яка модель Вам більше подобається? Вибір правильного навігатора це дві третини раціональні міркування, і третину питання смаку і зручності. Якщо логіка підказує вам зупинитися двома чи трьох моделях від різних виробників, спробуйте, хоча трохи попрацювати з кожною з них. Іноді різниця у зручність експлуатації може здатися достатньо великий. Одне з приладів Вам може бути зрозумілим, і зручним, а інша у занадто складним використанні. Вибирайте той GPS-приймач, який Вам більше подобається і в Вас буде більше шансів, що ви продовжуватимете задоволені своїм вибором, і за місяць, і рік тому!

Альтернативні системи GPS

 

ГЛОНАСС чи ГлобальнаНавигационная Супутниковий Система – це сума унікальних технологій, плід багаторічної праці російських конструкторів та закордонних вчених. Робота над цієї системою почалася ще СРСР, а й через проблеми з фінансуванням, роботи з неї продовжилися лише тепер. У створенні системи ГЛОНАСС брали участь:

міністерства оборони Російської Федерації – головний замовник системи, який би контроль розробки та її подальше вдосконалення, і навіть розгортання, підтримання та управління орбітальної угрупованням ГЛОНАСС;

Науково-виробниче об’єднання прикладної механіки їм. академіка М. Ф.Решетнева (НВО ЛМ) – головний розробник системи, супутника ГЛОНАСС, автоматизованої системи управління супутниками і його математичного забезпечення;

Російський НДІ космічного приладобудування (>РНИИ КП)- головний розробник наземного комплексу управління і бортовий апаратури супутника ГЛОНАСС;

Російський інститут радіонавігації і часу (>РИРВ) – головний розробник супутникового і наземної апаратури, систем синхронізації і часу;

Виробниче об’єднання “Політ” (ПО “Політ”) – розробник і виготовлювач супутника ГЛОНАСС, і навіть низку інших російських наукових закладів та виробничих організацій.

ГЛОНАСС – державна система, розроблена потреб Міністерства оборони та громадянській використання. Вона варта повідомлення точноїкоординатно-временной інформації повітряним, морським, наземним і космічним споживачам будь-якій точці Землі незалежно від метеоумов.

За основними характеристикам (точності, доступності й цілісності) навігаційного забезпечення ГЛОНАСС ні поступатися системам GPS іGalileo.

Розвиток системи ГЛОНАСС у Росії час складає підставі Федеральної цільової програми (>ФЦП) “Глобальна навігаційна система”, ухваленій у серпні 2001 року постановою уряду РФ.

Основними цілямиФЦП “ГЛОНАСС” є розвиток ефективне використання Глобальної навігаційної супутникового системи ГЛОНАСС у сфері соціально-економічного розвитку, забезпечення її національної стратегії безпеки, збереження Росією лідируючих позицій у сфері супутникового навігації з допомогою гарантованого надання навігаційних сигналів вітчизняним і закордонних споживачам.

Відповідно доФЦП “Глобальна навігаційна система” запуск космічних апаратів “>Глонасс-М” планують 5 грудня 2010 року.

Запуск нових навігаційних супутників завершення розгортання космічної угруповання “>ГЛОНАСС-К”, за заявамиРоскосмоса, буде здійснено термін, як і раніше, що 10 листопада 2010 року, на супутнику “>Глонасс-М” номер 39 після доставки на космодром “Байконур” було виявлено несправність одній з його підсистем. Космічний апарат повернули на завод-виготовлювач усунення несправності.

ГЛОНАСС складається з 24 супутників. Вони в заданих точках на високих орбітах. Супутники безупинно випромінюють убік Землі спеціальні навігаційні сигнали. Будь-яка людина чи транспортний засіб, оснащені спеціальним приладом прийому і методи обробки цих сигналів, можуть із високої точністю у будь-якій точці Землі та навколоземного простору визначити власні координати і швидкість руху, і навіть здійснити прив’язку до точному часу.

Перший запуск супутника за програмою ГЛОНАСС (Космос 1413) відбувся 12 жовтня 1982 року. Система ГЛОНАСС була офіційно прийнято експлуатацію 24 вересня 1993 року розпорядженням президента Російської Федерації658рпс з неповної комплектацією орбітальної структури за умови розгортання штатної орбітальної структури (24 супутника) в 1995 року. Постановою Уряди РФ від 7 березня 1995 р. №237 було організовано роботи з повного розгортання орбітальної структури (24 супутника), забезпечення виробництва навігаційної апаратури і уявленню ГЛОНАСС як елемента міжнародної глобальної навігаційної системи для цивільних споживачів.

У 2006 року постановою уряду було затверджено скоригованаФЦП “Глобальна навігаційна система”. Повністю розгорнута система складатиметься з 24 супутників, які у трьох орбітальних площинах.

У 2007 року було зняті все обмеження цивільних користувачів ГЛОНАСС.

2 вересня 2010 року ракета-носій “>Протон-М” вивела на орбіту три апарату “>Глонасс-М”

Відповідно до розпорядженням президента РФ від 18 лютого 1999 року система ГЛОНАСС віднесена до космічної техніці подвійного призначення, застосовується у наукових, соціально-економічних цілях, у сфері оборони та безпеки РФ.

25 грудня 2007 р. одразу трьох навігаційних супутника ГЛОНАСС опинився на орбіту з допомогою удосконаленої версії російської ракети-носія “>Протон-М”. Разом до кінця 2007 р. на орбіті функціонували 18 космічних апаратів.

27 грудня 2007 року вперше надійшли у продаж побутові супутникові навігатори для ГЛОНАСС і GPS.

Укладання

 

Рік у рік технологія GPSзавоевивает дедалі більшої популярності між людьми різних професій, починаючи з “професійних” мандрівників і до, людьми, провідними активний спосіб життя, та й суто GPS адресований любителів риболовлі і автомобілістів. Цьому є своє пояснення:

по-перше, вартість. Сьогодні, GPS система, наприклад GPS кпп, проста до людей різним статком;

по-друге, експлуатаціяGPS-навигации абсолютно безплатна;

по-третє, масовий вихід ринку програм, тож пристроїв щодо різноманітних категорій користувачів. І цекпк з GPS, і телефони з GPS, автомобільні GPS навігатори, що окрім GPS карти виводять все даних про експлуатацію автомобіля. Можна сміливо сказати, що людина, якому треба зазначити свого місця, чи дістатись потрібного місця, дізнатися свою швидкість руху, і зрозуміти, коли він дістанеться пункту – це можна зробити легко дізнатися, скориставшись перевагами GPS. Гадаю, що в рефераті досягла поставленої мети, розглянувши всі поставлені запитання.

 

Список літератури

 

1.garmin.com.ua/whatis.htm

2.navigator-shop/

3.ru/articles/1/

4.www/manuaigps/ru/

5. В.С. Мережні супутникові радіонавігаційні системи. — 2-ге вид.,

6. Козловський Є. Мистецтво позиціонування // Навколо світу. — М.: 2006. — № 12 (2795). — З. 204-280.

7.Шебшаевич В.С., ДмитрієвП.П.,Иванцев Н.В. та інших.; під ред.Шебшаевича

Нова методологія дослідження історичного процесу

в контексті космічного мислення

Якщо ми говоримо про космічне мисленні , як нагальною реальності , якщо намагаємося глибше осягнути його основоположні ідеї , то виникає таке питання : чи змінюється методологія вивчення явищ в тій чи іншій галузі наукового знання? Поза всяким сумнівом – змінюється . Справа в тому , що згідно космічного мислення , до будь-якого досліджуваного явища має бути застосований цілісний підхід , який передбачає не тільки дослідження фізичної , або земної , сторони якого явища чи процесу, а й бік більш тонку , невидиму , проте завжди присутню в якості причини або основи . Саме такий , цілісний , підхід призведе до найбільш повного осмисленню досліджуваного предмета .

Що мається на увазі під « цілісним підходом » ? Земля – ​​це космічний об’єкт. Вона занурена в космічну Безмежність з усіма її законами і еволюційними механізмами . При цьому сам Космос в новому мисленні розглядається далеко не тільки в чисто фізичному сенсі , тобто лише як фізична Всесвіт , але набагато ширше , а саме – у всьому різноманітті станів матерії та енергії. Більш того , Світобудову виступає як система одухотворена , ієрархічна , всі структури якої пронизані енергообміну процесами . Сама ж планета Земля , разом з людиною і що протікають на ній історичним процесом , занурена в цю грандіозну систему Світобудови , а , отже , вона не може бути відокремлена від усіх еволюційних закономірностей цієї системи. Планета , людина й історичний процес знаходяться всередині цієї системи. А значить зрозуміти повною мірою , наприклад , чтó є історичний процес , можна лише помістивши його в цю складну реальність Космосу. Це і буде цілісний підхід .

Інший погляд , що не враховує космічну складову і звернений лише до фізичного аспекту буде мати справу лише із зовнішніми явищами , з уже складеними результатами і наслідками . Причина ж при цьому буде постійно вислизати . А не зрозумівши причину , ми не зможемо осмислити і саме явище ; навіть сам його фізичний аспект до кінця зрозумілий не буде.

Цей цілісний підхід у дослідженні , а , значить , і нова методологія яскраво представлені у філософії Живої Етики і її новій системі пізнання , принесеної світу видатним російським мислителем і вченим Оленою Іванівною Реріх (1879 – 1955). Нова система пізнання Живої Етики представлена ​​синтезом таких способів пізнання , як науковий емпіричний і метанауковий (тобто метод пізнання через внутрішнє , духовне , простір людини ) . Саме синтетичний характер цієї системи пізнання дає можливість підійти до осягнення вищих явищ Світобудови , виражених в тій тонкій і невидимої стороні явища у вигляді причини або основи , про яку вище вже було сказано.

І дуже цінно , що в наші дні виходять в світ праці , що продовжують розвиток того напрямку науково -філософської думки , початок якому було покладено в першій половині ХХ століття Оленою Іванівною і Миколою Костянтиновичем Реріхамі . Йдеться про роботи великого російського історика і філософа Людмили Василівни Шапошникової , яка , грунтуючись на методології Живої Етики , внесла значний внесок у розвиток космічного мислення , або космізму . Тут важливе значення має таке явище , як спадкоємність , яка при розвитку будь-якої справи не повинна перериватися . У працях Людмили Василівни така спадкоємність існує , завдяки чому ми маємо можливість осягати ідеї Живої Етики вже в їх подальшому розвитку в конкретних наукових галузях .

В даному випадку , в цій доповіді , мова піде про те великому і якісно новому вкладі , який привнесений цим ученим в осмислення історичного процесу.

Дослідження Людмили Василівни містять в собі струнку систему знань , з якої витікає відповідна методологія . Ця методологія перебуває у повній відповідності з методологією філософської системи Живої Етики , а також вона невід’ємна від суті самих законів Космосу , що , наприклад , допомагає правильно і найбільш повно досліджувати те чи інше явище і, що дуже важливо , зрозуміти його причину , про що вже говорилося. « Зрозуміти причину » – це для сучасної науки вкрай актуальна проблема , так як ця наука у багатьох своїх галузях знання , як правило , має справу з наслідками, що перешкоджає розумінню істинної природи явища . А ця істинна природа виявляється нерозривно пов’язаною з Невидимим , про що свідчить творча спадщина багатьох великих представників космізму .

Повертаючись до праць Л.В. Шапошникової , можна навести приклад одного з розкритих в них космічних законів , напрямних дослідника до осмислення багатьох сторін і самої сутності досліджуваного явища . Сенс його полягає в наступному : будь-якому явищу на Землі притаманні дві сторони – земна ( плотноматеріальная ) і надземна ( тонкоматеріальная ) . Вчений підводить до розуміння , що , якщо при вивченні будь-якого явища не брати до уваги тонкоматеріальне початок , тоді вся глибина реальності даного явища осмислена не буде.

Грунтуючись на працях Людмили Василівни , відзначимо , що історичні особистості з високим рівнем духовного розвитку , ті , кого називають вісниками космічної еволюції , кожен своїм життям і виконанням стояла перед ними завдання свідчили ще про один великому законі Космосу : Вища в еволюційному процесі веде за собою нижчестоящої . Цей закон дозволяє осмислити таке духовне і космічне явище , як метаісторія .

У дослідженнях Л.В. Шапошникової міститься ціла концепція метаісторіі . Відзначимо ряд найважливіших характерних особливостей метаісторіі , які розкриваються в її працях .

1 . ( У ставленні до земної історії). Метаісторія – це духовна частина історичного процесу в цілому і причинне явище земної історії .

2 . ( У ставленні до космічної еволюції) . Метаісторія – є результат творчості космічної еволюції [ 1 , с. 200 ] ; земне творчість цієї еволюції осягається через метаісторію [ 1 , с. 737 ] ; відповідно метаісторичних процес діє у згоді з космічною еволюцією.

3 . ( Відносно до вищого знання ) . Метаісторія несе в собі знання, пов’язані з матерією інших світів більш високого стану [ 1 , с. 200 ] ; через метаісторичних процес космічна еволюція дає знання людям [ 1 , с. 737 ] ; це вище знання , яке наповнює даний процес , може мати , як зазначає Л.В. Шапошникова , різні форми: форму інформації та форму дії ( див.: [ 1 , с. 450 ]).

4 . ( Відносно до вищих світів і вищої матерії) . Метаісторія – це не тільки духовні знання світів високого стану [ 1 , с. 201 ] , а й більш високий стан матерії інших світів [ 1 , с. 204 ] ; метаісторія володіє космічної суттю ; вона представляє вищий світ [ 1 , с. 201 ] ; світи вищого стану матерії є головним джерелом метаісторіі [ 1 , с. 210 ] .

5 . (В ставленні до людини ) . Метаісторія найтіснішим чином пов’язана з тонкою структурою людини: найважливішим простором метаісторичний , чи духовних , знань , які йшли на Землю , виступає внутрішній світ людини; ці знання несли в собі високодуховні особистості – вісники космічної еволюції [ 1 , с. 200-201 ] ; враховуючи, що вища матерія зосереджена і в глибинах людської природи , метаісторичних процес діє на Землі через людину ( див.: [ 1 , с. 205 ] ) ; згідно даної концепції , сам людина покликана відігравати важливу роль в реалізації метаісторичний знань , так як головне простір цих духовних знань зосереджується в його внутрішньому світі ( див.: [ 1 , с. 200 ]).

Якщо проаналізувати всі ці вищеназвані особливості метаісторичного процесу , а також іншу важливу інформацію про нього , яка міститься в дослідженнях Л.В. Шапошникової , то щодо даного явища можна зробити таке узагальнення .

З одного боку , – і вище це вже зазначалося , – метаісторія є духовною частиною історичного процесу. З іншого боку , метаісторія постає як буття вищих світів. Явище метаісторіі , її матерія , йде до нас з еволюційно дуже високих просторів Всесвіту. Певною мірою можна говорити про те , що метаісторичних імпульс йде від тієї найвищої еволюційної космічної структури , яка в Живої Етики названа Космічним Магнітом . Цей імпульс проходить через грандіозну сходи світів , існуючу в Безмежності , доходячи до Землі. Таким чином , в процесі осмислення метаісторіі вибудовується певна еволюційна вертикаль , що йде від земного історичного процесу через тонку структуру людини , тобто його духовне внутрішній простір , в еволюційно найвищі області Космосу. У цій вертикалі метаісторіі , при тому , що існує еволюційний імпульс зверху , складається і свого роду відповідь дія . В цілому, виходить , так би мовити , двосторонній рух : і з висот космічних на Землю , і від нашої планети до світів вищого стану матерії . Ток еволюції як би замикається , включаючи в свій простір Землю та її людство. Але при цьому саме людство , в основній своїй масі , поступово має стати на шлях, що веде до сприйняття метаісторичний , тобто духовних , знань , тих знань , які несе в собі метаісторія . Таке сприйняття і буде відгуком людства на Зов космічної еволюції , відображаючи відомий з книг Живої Етики принцип « Поклику і відгуку ». Безсумнівно , цей відгук може стати можливим лише при затвердженні в людстві нового , більш розвиненого свідомості. Свідомість ж людини , по суті , є синтетичним відображенням розвитку єдиної системи дух -серце . Таким чином , ми приходимо до культури як самоорганізується системі духу людини – головної основі його просування до космічних висот. Багато що залежить саме від стану , або якості , внутрішнього світу людини.

Через розкриття змісту метаісторіі ми осягаємо багато явищ , які зазвичай обходить своєю увагою офіційна історична наука , але які вкрай важливі для розуміння процесів , що відбуваються в просторі земної історії . Прикладів цих ігнорованих явищ безліч , ось лише деякі з них .

Наприклад , це проблема вищого , або духовного , знання. Наука , як правило , не дає відповіді на питання ні про його природу , ні про його джерелі , ні про його еволюційному значенні в общепланетний , а тим більше космічному масштабі. Це дуже важливе питання , оскільки через нього ми виходимо на дві інші , тісно пов’язані з даним питанням , проблеми: з одного боку , – на осмислення природи внутрішнього світу людини – мікрокосму , а з іншого боку , – на розуміння складної і багатовимірної реальності Макрокосму , невід’ємного від глибинної природи людини.

Наступну проблему можна сформулювати так: яка причина того , що в просторі земної історії , в усіх регіонах планети постійно з’являлися високодуховні особистості , які несли людству нові і необхідні для його подальшої еволюції знання? У рамках даного питання особливо треба врахувати той факт , що основи цих вищих знань були єдині , незважаючи на часто значну віддаленість їх носіїв один від одного у часі і просторі.

У працях Л.В. Шапошникової можна знайти роз’яснення з цих та інших подібних проблем , і в цьому їх безсумнівна цінність .

На прикладі життів великих подвижників різних часів , долі та місії яких розкриваються в цілому циклі праць Людмили Василівни , ми є свідками такого найважливішого аспекту космічної еволюції людства , як зміна свідомості людини , розширення його до того рівня , який ми називаємо космічним свідомістю. Цікавим моментом цього складного процесу є те , що нове космічне свідомість , або мислення , не виникає в історично короткий час. Йде тривала підготовка до такої зміни : і в Стародавньому світі , і в Середні століття різних культурних регіонів планети , і в епоху Нового часу. І , звичайно, треба сказати власне про сам поворотному часу кінця XIX – початку ХХ століття , коли почалося формування нового космічного мислення в результаті духовної революції, що відбулася в Росії. Дослідження Людмили Василівни свідчать про те , що без зміни свідомості ніякого подальшого еволюційного поступу людства на Землі бути не може. Не випадково розширення свідомості людини – це одне з важливих методологічних положень Живої Етики.

Також в своїх роботах Л.В. Шапошникова розвиває , наприклад , методологічне положення Живої Етики , що несе інформацію про те , що сама людина грає дуже важливу роль у складному процесі космічної еволюції. Тому , треба кілька слів сказати про той внесок , який вносять її праці в прояснення справжньої ролі видатної особистості в історичному процесі .

В цілому , у цього питання , в просторі офіційної науки , непроста історія , а , відповідно, ми досі маємо і непросту ситуацію. Справа в тому , що в ХХ столітті, зокрема , в науці радянського періоду , було прийнято вважати , що тільки народні маси створюють потік історії , а видатні люди лише відображають суспільні потреби часу , потреби мас , і вони тільки служать цим потребам . І як би , по тому вже десятиліття , історична наука не намагалася поставити акцент на ролі подвижників в історичному процесі , все одно підхід був старий . Зважаючи на це , глибинне значення і роль видатних особистостей в просторі офіційної науки і донині залишається повною мірою не осмисленою. А це – проблема світоглядна .

Великі історичні особистості , які здійснювали еволюційні діяння , були одним з головних свідчень багатогранної творчості космічної еволюції на нашій планеті. Вони , будучи вісниками Космосу , розширювали свідомість людства , несли нові знання. Це були духовні , або метаісторичні , знання , принесення яких , разом з іншими еволюційними діяннями , і формувало саму метаісторію , названу Людмилою Василівною « космічним серцем» земного історичного процесу.

Можна стверджувати , що праці Л.В. Шапошникової несуть в собі оригінальну концепцію історичного процесу , в них міститься нова методологія вивчення даного процесу як цілісного явища, що має дві сторони: метаісторію і земну історію. Ця методологія дозволить повною мірою здійснити дослідження того чи іншого явища в земній історичному процесі , зрозуміти його причини , так як в таке дослідження будуть включені не тільки події земної історії , а й вища реальність , куди , як зазначає вчений , йдуть корені метаісторичного процесу . І, звичайно , одним з важливих моментів , який вимагає глибокого осмислення і який розкритий у працях Людмили Василівни , виступає явище вісників космічної еволюції , що допомагає нам осмислити саму реальність цієї еволюції і найважливіші складові її великого творчості на нашій планеті. У явищі вестнічества дуже яскраво виражена космічна сутність людини, її невід’ємний зв’язок з еволюційними процесами Світобудови , і дане явище , поза всяким сумнівом , має разом з основами космічного мислення широко увійти у простір сучасної історії та філософії.

Література :

1 . Шапошникова Л.В. Земне творчість космічної еволюції. – М.: Міжнародний Центр Реріхів , Майстер -Банк , 2011 . – 956 с.

2 . Жива Етика. Світ Вогненний, ч. 1 .

3 . Шапошникова Л.В. Вісники Космічної еволюції. У 2 -х т. – М.: Міжнародний Центр Реріхів , Майстер -Банк , 2012 . Т. 1 . – 444 с. Т. 2 . – 444 с.Конспекты

Комментарии закрыты.