Тем.+пл.+сам.+р.+Ак+4-й+с.

17 Февраль 2014ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_________Л.В.Краснер

«___»________20_____ р

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

поза аудиторної самостійної роботи студентів

з дисципліни «Анатомія людини»

на 4-й семестр _________/_________ н.р.

для студентів 2-го курсу

для спеціальності: 5.12010105 «Акушерська справа»

№ з/п

Тема

лекції

Самостійне вивчення

Література: основна: О.Очкуренко»Анатомія людини», Київ, «Вища школа», 1992р.

Вид роботи

Кіль-кість годин

1

Анатомія дихальної системи.

Плевра пристінкова і нутрощева, плевральна порожнина, поняття про середостіння.

с.187-188/

Додаткова:

К.А.Дюбенко «Анатомія людини», Київ, 2004 р.с588-589/

Тематика УДРС.

Скласти графологічну структуру: «Частини пристінкової плеври».

Скласти таблицю з малюнками «Закутки ристінкової плеври»

Скласти таблицю з малюнками «Плевральна порожнина »

Скласти таблицю з малюнками «Середостінняозміщення, границі».

3

2

Загальна анатомія травної системи Анатомія травного каналу.

Класифікація внутрішніх органів, загальний план будови стінки трубчастих органів. Черевна порожнина, порожнина очеревини

Зуби: будова, види. Постійні і молочні зуби, формули, терміни прорізування

с.164-155, 160-162, 178.

Додаткова:

К.А.Дюбенко «Анатомія людини», Київ, 2004 р.с/408-410., 428-433, 467, 536-543.

Тематика УДРС.

Тематика УДРС.

Скласти графологічну структуру: «Класифікація внутрішніх органів».

Скласти таблицю з малюнками «Загальний план будови стінки трубчастих органів»

Скласти таблицю з малюнками «Черевна порожнина, розміщення, границі, функції»

Скласти таблицю з малюнками «Порожнина очеревини, розміщення, будова, відміни у чоловіків і у жінок».

Скласти таблицю з малюнками «Зуби, будова, види зубів».

Скласти таблицю з малюнками «Зубні формули молочних і постійних зубів».

Скласти таблицю з малюнками «Терміни прорізування молочних і постійних зубів».

6

3

Анатомія великих травних залоз.

Шляхи виділення жовчі.

с. 177.

Додаткова:

К.А.Дюбенко «Анатомія людини», Київ, 2004 р.с513, 519-524.

Інтернет-ресурс

Тематика УДРС.

Скласти таблицю з малюнками «Внутрішньопечінкові жовчовивідні шляхи»

Скласти таблицю з малюнками «Позапечінкові жовчні протоки»

1

4

Анатомія органів сечової системи.

Сечівник (чоловічий, жіночий) — будова, відділи, відмінності.

с.194-185.

Додаткова:

К.А.Дюбенко «Анатомія людини», Київ, 2004 р.с616-618.

Тематика УДРС.

Скласти таблицю з малюнками «Будова чоловічого сечівника»

Скласти таблицю з малюнками «Будова жіночого сечівника»

Скласти таблицю з малюнками «Відміни в будові чоловічого та жіночого сечівника».

2

5

Анатомія чоловічої статевої системи.

Зовнішні чоловічі статеві органи.

с.199-202

Додаткова:

К.А.Дюбенко «Анатомія людини», Київ, 2004 р.с628-630,

Тематика УДРС.

Скласти графологічну структуру: «Зовнішні чоловічі статеві органи».

Скласти таблицю з малюнками «Будова статевого члена»

Скласти таблицю з малюнками «Будова калитки»

2

6

Анатомія жіночої статевої системи.

Зовнішні жіночі статеві органи.

с. 207-210

Додаткова:

К.А.Дюбенко «Анатомія людини», Київ, 2004 р.с642-651.

Тематика УДРС.

Скласти графологічну структуру: «Зовнішні жіночі статеві органи».

Скласти таблицю з малюнками «Будова зовнішніх жіночих статевих органів».

Скласти таблицю з малюнками « М’язи промежини ».

3

7

Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Анатомія шкіри, органу нюху і смаку.

Шкіра. Залози шкіри, похідні шкіри

с.296-301.

Додаткова:

Л.І.старушенко «клінічна анатомія і фізіологія людини», УСМП, Київ, 2001р. с.239-242

Інтернет-ресурс

Тематика УДРС.

Скласти графологічну структуру: «Будова шкіри».

Скласти таблицю з малюнками «Залози шкіри, розміщення, будова»

Скласти таблицю з малюнками «Будова і розміщення волосся»

Скласти таблицю з малюнками «Будова і розміщення нігтів».

2

8

Анатомія органу зору, слухового та вестибулярного аналізатора.

Всього:

19 год.

Викладач______ Титаренко А.М.

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні П(Ц)МК природничо-

наукових дисциплін

Протокол № ___від «____»______20____р

Голова П(Ц)МК _____Клименко Т.П.Конспекты

Комментарии закрыты.