тема кур роб труд пр

17 Февраль 2014Тема курсової роботи

Прізвище, ім’я, по батькові, № групи

Види трудового договору за законодавством України.

Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями.

Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав.

Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення.

Джерела міжнародно-правового регулювання праці.

Джерела трудового права України.

Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом.

Договірне регулювання за трудовим правом України.

Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору.

Захисна функція профспілок, форми її реалізації.

Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах.

Локальне нормативно-правове регулювання праці в сучасних умовах ринкової економіки.

Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України.

Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України.

Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України.

Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців.

Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення.

Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням професій (посад).

Особливості правового регулювання праці молоді.

Переведення на іншу роботу.

Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в сучасних умовах ринкової економіки.

Право на страйк та механізм його реалізації.

Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні.

Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу за законодавством України.

Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві.

Правове регулювання відпусток за законодавством України.

Правове регулювання індивідуальних трудових спорів.

Правове регулювання оплати праці.

Правове регулювання охорони праці в сучасних умовах ринкової економіки.

Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян.

Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця – фізичної особи.

Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства.

Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні.

Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах.

Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин.

Принципи правого регулювання колективних трудових відносин.

Роботодавець як суб’єкт трудового права.

Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору.

Роль посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Система принципів трудового права України.

Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні.

Строковий трудовий договір.

Суб’єкти трудового права.

Судовий захист права на працю.

Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві.

Функції трудового права.

Юридичні гарантії права на працю при припиненні трудових правовідносин.

Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України.

Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років.

Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин.Конспекты

Комментарии закрыты.