тести 1-2 теми

17 Февраль 20147. Гігієна лікувально-профілактичних закладів.

Всі відділення і підрозділи районної лікарні на 300 ліжок розташовані в окремих одно- та двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. Децентралізований

В. Централізований

С. Централізовано-децентралізований

D. Змішаний

Е. Централізовано-блочний

На земельній ділянці районної лікарні загального типу на 500 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих, поліклініки, патологоанатомічного корпусу, господарська, а також загальна для обох лікувальних корпусів садово-паркова зона. Якого порушення в зонуванні ділянки припустилися при її плануванні ?

А. Поєднання садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих

В. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні

С. Розташування поліклініки на ділянці лікарні

D. Розташування господарської зони в межах лікарняної ділянки

Е. Розташування патологоанатомічної зони в межах лікарняної ділянки

Пологове відділення лікарні складається з відділень фізіології, патології вагітності та обсерваційного, до складу яких входять 2-ліжкові палати для матерів. При відділеннях фізіології вагітності та обсерваційному влаштовані спеціалізовані відділення для новонароджених, які складаються з 15-20-ліжкових напівбоксованих палат. В який спосіб можна радикально покращити санітарно-протиепідемічний режим пологового відділення?

А. Перепланувати відділення для новонароджених на 6-ліжкові палати

В. Створити відділення для новонароджених при відділенні патології вагітності

С. Створити у пологовому відділенні загальне відділення для новонароджених

D. Перепланувати відділення для новонароджених на 4-ліжкові палати

Е. Перепланувати відділення для новонароджених на 2-ліжкові палати

Вологе прибирання палати гнійного післяопераційного відділення із застосуванням 1% розчину хлораміну здійснюється раз на добу, провітрювання палати – чотири рази на добу, заміна постілі – раз на тиждень, а в разі забруднення її виділеннями з рани – негайно, гігієнічний душ хворі приймають раз на тиждень. Виявіть недолік санітарно-гігієнічного режиму відділення

А. Недостатня кратність провітрювання

В. Невчасна заміна білизни

С. Недостатня концентрація хлораміну

D. Недостатня частота миття хворих

Е. Недостатня частота прибирання палати

Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата ?

А. 5

В. 4

с. 3

D. 2

е. 1

Всі відділення та підрозділи міської лікарні на 500 ліжок розташовані в одному 9-поверховому корпусі. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. Децентралізований

В. Централізований

С. Централізовано-децентралізований

D. Змішаний

Е. централізовано-блочний

У промислово розвиненому місті, в якому переважають вітри з півночі, південні вітри реєструються значно рідше, а східні практично відсутні, обирається ділянка під будівництво лікарні. В якому районі міста найдоцільніше розташувати лікарню?

А. Північному

В. Західному

С. Південному

D. Східному

Е. Північно-західному

На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувально-поліклінічного корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих, патологоанатомічного корпусу, господарська та дві відокремлені садово-паркові зони для інфекційних і неінфекційних хворих. Якого порушення зонування ділянки припустилися при її плануванні ?

А. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні

В. Розташування патологоанатомічної зони на ділянці лікарні

С. Розташування господарської зони на ділянці лікарні

D. Сполучення зон лікувального корпусу для неінфекційних хворих і поліклінічної

Е. Відокремлення садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих

Інфекційне відділення районної лікарні на 18 ліжок складається з п’яти одноліжкових, п’яти дволіжкових та одного триліжкового боксу. Який першочерговий перепланувальний захід необхідно здійснити в інфекційному відділенні ?

А. Усунути триліжковий бокс

В. Переобладнати всі бокси на триліжкові

С. Переобладнати всі бокси на дволіжкові

D. Усунути дволіжкові бокси

Е .Усунути одноліжкові бокси

Вологе прибирання післяпологової палати здійснюється двічі на добу із застосуванням 1% розчину хлораміну, провітрювання палати – один раз на добу після прийому породіль, заміна постілі – раз на 3 дні, а в разі забруднення її виділеннями – негайно, рушників – щоденно. Виявіть недолік санітарно-гігіанічного режиму відділення.

А. Недостатня кратність провітрювання

В. Невчасна заміна білизни

С Невчасна заміна рушників

D. Недостатня частота миття хворих

Е. Недостатня частота прибирання палати

Загальна площа дитячої палати становить 26 м2. На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата ?

А. 5

В. 4

С. З

D. 2

В. 1

Терапевтичне і хірургічне відділення обласної лікарні на 800 ліжок розташовані в одному 5-поверховому корпусі, а інші відділення та підрозділи – в окремих одно-двоповерхових корпусах. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. децентралізований

В. Централізований

С. Змішаний

D. Моноблочиий

Е. централізовано-блочний

На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для інфекційних хворих і лікувального корпусу для неінфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, поліклініки, а також господарська зона, в якій розташовано патологоанатомічне відділення. Якого порушення зонування ділянки припустилися при її плануванні ?

А. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні

В. Поєднання господарської та патологоанатомічної зон

С. Відокремлення садово-паркових зон для інфекційних і неінфекційних хворих

D. Розташування поліклініки на ділянці лікарні

Е. Розташування господарської зони і патологоанатомічного відділення в межах лікарняної ділянки

Бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований ?

А. 5

В. 4

С. 3

D. 2

Е. 1

Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: палатні, лікувально-діагностичні та допоміжні, які з’єднані між собою надземними галереями. Який тип забудови застосований при будівництві лікарні ?

А. децентралізований

В. Централізований

С. Змішаний

D. Централізовано-децентралізований

Е. централізовано-блочний

Дитяча лікарня знаходиться поблизу автомагістралі, вміст моноксиду вуглецю в повітрі перевищує ГДК у 3-4 рази. Які дослідження з метою визначення шкідливого впливу забрудненого повітря на дітей необхідно провести?

А. Визначення карбгемоглобінуВ. Визначення карбоксигемоглобіну

С. Визначення метгемоглобіну

D. Визначення гемоглобіну

Е. Визначення редукованого гемоглобіну

На земельній ділянці лікарні 12% площі зайнято будівлями, 55% зеленими насадженнями і 33% припадає на господарський двір, проїзди та доріжки. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

А. Збільшити відсоток озеленення за рахунок господарського двору, проїздів та доріжки

В. Збільшити відсоток забудови

С. Зменшити відсоток забудови

D. Зменшити відсоток озеленення

Е. Винести господарський двір за межі лікарняної ділянки

Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий – відділення фізіології вагітності, третій - відділення патології вагітності. Якого перепланування вимагає акушерське відділення ?

А. Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі

В. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі

С. Розташвання відділення фізіології вагітності на третьому поверсі

D. Усунення обсерваційного відділення

Е. Усунення відділення патології вагітності

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема бензидинову пробу. Що виявляють за допомогою цієї проби ?

А. Залишки крові

В. Стрептококи

С. Стафілококи

D. Залишки мийного засобу

Е. Загальне мікробне обсіменіння

Бокс інфекційного відділення має площу 27 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований ?

А. 5

В. 4

С. 3

D. 2

Е. 1

Палатна секція терапевтичного відділення розрахована на 30 ліжок і складається з п’яти дволіжкових і п’яти чотириліжкових палат. Як радикально покращити планування відділення ?А. Переобладнати всі палати на триліжкові

В. Переобладнати всі палати на чотириліжкові

С. Переобладнати всі палати на дволіжкові

D. Створити, як мінімум, дві одноліжкові палати

Е. Збільшити кількість ліжок у палатній секції до 40

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема проби з тест-індикаторами. Що виявляють за допомогою цих проб ?

А. Залишки крові

В. Залишки мийного засобу

С. Загальне мікробне обсіменіння

D. Температуру в автоклаві

Е. Тиск в автоклаві

В проекті соматичного відділення лікарні на 2 палатних секції передбачається організація 15 % одноліжкових палат, із площею по 9 м2, та 10 дволіжкових, із площею по 12 м2. Як радикально покращити планування відділення?

А. Збільшити кількість одноліжкових палат

В. Збільшити площу одноліжкових палат до 12 м2

С. Збільшити площу дволіжкових палат із розрахунку 7 м2 на 1 хворого

D. Зменшити площу 2-ліжкових палат до 10 м2

Е. Зменшити площу 1-ліжкових палат до 7 м2

В проекті терапевтичного відділення лікарні закладені наступні параметри будівництва: палатне відділення складається з двох палатних секцій із розрахунку на 40 ліжок кожне, з максимальною місткістю палат на 4 ліжка та площею на одного хворого 7 м2. Які з показників слід оптимізувати, щоб допустити проект до будівництва?

А. Збільшити кількість ліжок в палатах до шести

В. Зменшити число палатних секцій

С. Збільшити кількість ліжок в палатній секції до 60

D. Зменшити кількість ліжок в палатній секції до 30

Е. Збільшити площу на одного хворого до 9 м2

Площа відведена під забудову лікарняними корпусами займає 20 % земельної ділянки. Площа озеленення 63 %, площа садово-паркової зони 30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки шириною 15 м. Відстань від патолого-анатомічного корпусу до палатних корпусів складає 32 м. Який з показників вимагає корекції?

А. Площа озеленення

В. Відстань між палатними корпусами

С. Ширина зелених насаджень

D. Площа забудови

Е. Площа садово-паркової зони

В палатній секції соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-ліжкових палат складає 60 %, 2-ліжкових – 20 %, 1-ліжкових – 20 %. Ширина коридору – 2,5 м. Який з показників вимагає корекції?

А. Кількість одноліжкових палат

В. Кількість дволіжкових палат

С. Загальна кількість ліжок в палатній секції

D. Ширина коридору

Е. Кількість 4-ліжкових палат

В одному з районних центрів було заплановано будівництво лікувально-профілактичного закладу потужністю 400 ліжок. Якою повинна бути площа (м2) ділянки на одне ліжко при такій потужності лікувально-профілактичного закладу?

А. 20

В. 60

С. 100

D. 200

Е. 300

Проектом лікарні передбачалось розташування лікувальних корпусів на відстані 35 м від червоної лінії забудови, відстань між палатними корпусами – 25 м, між соматичними і господарськими – 40 м, радіологічний і патолого-анатомічний корпуси планувалось розташувати на відстані 30 м від палатних корпусів. Відстань між якими функціональними зонами була запроектована не вірно?

А. Між лікувальними корпусами та червоною лінією забудови

В. Між палатними корпусами

С. Між соматичними і господарськими корпусами

D. Між радіологічним і палатним корпусами

Е. Між патолого-анатомічним і палатним корпусами

Проект лікувально-профілактичного закладу передбачає розташування основних соматичних і лікувально-діагностичних відділень в головному корпусі, а пологового, дитячого, інфекційного, поліклінічного, патолого-анатомічних відділень, адміністративно-господарських служб – в окремих, менших за розмірами будинках. Яка система забудови використана при проектуванні лікарні?

А. Децентралізована

В. Централізована

С. Змішана

D. Централізовано-блочна

Е. Децентралізовано-блочна

Під будівництво лікарні на 50 ліжок для обслуговування жителів одного з населених міст було відведено земельну ділянку у приміській зоні розміром 15 тис. м2. За яким критерієм, в даному випадку, визначена площа земельної ділянки?

А. Кількістю населення

В. Кількістю медичних працівників

С. Наявністю земельної ділянки

D. Потужністю стаціонару

Е. Місцем розташування лікарні

До складу палатної секції соматичного відділення на 30 ліжок входить шість 4-ліжкових палат (7 м на 1 ліжко), дві 2-ліжкові палати, одна 1-ліжкова палата без шлюзу площею 9 м2 та одна 1-ліжкова палата із шлюзом та вбиральнею площею 12 м2. За яким з наведених показників порушені гігієнічні вимоги до внутрішнього планування палатної секції?

А. Загальною кількістю ліжок

В. Площею на 1 ліжко у 4-ліжковій палаті

С. Площею на 1 ліжко у 2-ліжковій палаті

D. Площею 1-ліжкової палати без шлюзу

Е. Площею одноліжкової палати із шлюзом і вбиральнею

При гігієнічній оцінці матеріалів проекту приймального відділення лікарні терапевтичного та хірургічного профілю на 250 ліжок було встановлено, що приймальне відділення планується розташувати поблизу головного в’їзду на територію лікарні на першому поверсі терапевтичного відділення під вікнами палат і є спільним для відділень 2-х профілів. До складу приймального відділення входять такі функціональні групи приміщень: вестибюльна група, приміщення для огляду, розподілу і санітарної обробки хворих. Прийом хворих передбачається в один потік. Яке відхилення від будівельних норм було допущено при проектуванні приймального відділення?

А. Розташування приймального відділення під вікнами палат

В. Спільне приймальне відділення для терапевтичного і хірургічного профілю

С. Розташування приймального відділення біля головного в’їзду

D. Набір функціональних приміщень приймального відділення

Е. Прийом хворих в один потік

Центральна районна лікарня розташована в одному багатоповерховому будинку. До якого типу системи будівництва відноситься вище вказаний лікуваний заклад?

А. Децентралізованого

В. Централізованого

С. Змішаного

D. Комбінованого

Е. Змішано-комбінованого

Передбачається будівництво 100-ліжкової лікарні. Яку мінімальну площу (м2) земельної ділянки слід для цього виділити?

А. 30000

В. 20000

С. 10000

D. 8000

Е. 5000

При проектуванні лікувально-профілактичної установи обрано систему забудови, яка передбачає розташування основних соматичних і лікувально- діагностичних відділень у головному корпусі, а інших відділень в ізольованих, менших за розмірами будинках. Яка це система лікарняного будівництва?

А. Децентралізована

В. централізована

С. Змішана

D. Централізовано-блочна

Е. Блочно-секційна

У новому мікрорайоні міста для медичного забезпечення мешканців необхідно розташувати жіночу консультацію, клініко-біохімічну лабораторію, дитячу поліклініку, рентгенівський та фізіотерапевтичний кабінети. Який з вказаних закладів може бути розміщений у житловому будинку?

А. Жіноча консультація

В. Дитяча поліклініка

С. Клініко-біохімічна лабораторія

D. Фізіотерапевтичний кабінет

Е. Рентгенівський кабінет

При експертизі проекту поліклінічного відділення необхідно визначити кратність повітрообміну у приміщенні реєстратури, площа якої становить 50 м2, висота стін – 3 м, об’єм вентиляційного повітря за годину – 600 м3.

А. 2

В. 4

С. 8

D. 12

Е. 16

У лікарняній палаті температура повітря становить +200С, коливання температури по горизонталі сягають +60С, відносна вологість – 50%. Які заходи необхідно провести для покращання мікрокліматичних умов у палаті?

А. Збільшити вологість

В. Зменшити вологість

С. Підвищити температуру

D. Зменшити температуру

Е. Провести заходи для рівномірного опалення приміщення

Вміст мікроорганізмів і речовин-анестетиків у повітрі операційної, що обладнана системою витяжної вентиляції, перевищує гігієнічні норми у 2-3 рази. Запропонуйте яким чином необхідно покращити якість повітряного середовища операційної.

А. Обладнати припливно-витяжну вентиляцію з переважанням припливу

В. Обладнати припливну вентиляцію

С. Обладнати припливно-витяжною вентиляцією з переважанням витяжки

D. Посилити ефективність витяжної вентиляції

Е. Впровадити кондиціювання повітря з бактеріальним фільтром

Загальна площа палати для дітей до одного року становить 16 м2. На яку максимальну кількість ліжок може бути розрахована ця палата?

А. 5

В. 4

С. З

D. 2

Е. 1

На земельній ділянці лікарні 20% площі зайнято будівлями, 65% зеленими насадженнями і 15% припадає на господарський двір, проїзди та доріжки. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

А. Збільшити відсоток озеленення

В. Зменшити відсоток озеленення

С. Збільшити відсоток забудови

D. Зменшити відсоток забудови

Е. Винести господарський двір за межі лікарняної ділянки

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щоденно контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи, зокрема, фенолфталеїнову пробу. Що виявляють за допомогою цієї проби?

А. Залишки крові

В. Залишки миючих засобів

С. Стрептококи

D. Стафілококи

Е. Загальне мікробне обсіменіння

Для контролю якості передстерилізаційної обробки медичного інструментарію на повноту відмивання виробів від крові та лужних компонентів миючих засобів застосовують ряд проб, зокрема: фенолфталеїнову, ортотолуїдинову, азопірамову, бензидинову, бензоат натрієву. Яка з перелічених проб є чутливою при виявленні слідів крові і водночас безпечною для медичного персоналу та оточуючого середовища?

А. Фенолфталеїнова

В. Бензидинова

С. Азопірамова

D. Ортотолуїдинова

Е. Бензоат натрієва

Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. На першому поверсі – відділення фізіології вагітності, на другому – обсерваційне відділення, на третьому – відділення патології вагітності. Якого перепланування вимагає акушерське відділення?

А. Розташування обсерваційного відділення на 2 поверсі

В. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі

С. Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі

D. Розташування обсерваційного відділення на першому поверсі

Е. Розташування відділення патології вагітності на першому поверсі

При розгляді проекту інфекційного відділення лікарні встановлено, що: площа санпропускника з роздягальнею становить 6 м2, ванної і душу – 10 м2, вбиральні – 6 м2, приміщення для тимчасового зберігання інфікованої білизни – 3 м2, приміщення для миття і стерилізації столового посуду – 10 м2. Площа яких приміщень не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Санпропускника з роздягальнею

В. Ванної і душу

С. вбиральні

D. Для тимчасового зберігання інфікованої білизни

Е. Для миття і стерилізації столового посуду

При санітарно-гігієнічному обстеженні лікарняної палати встановлено: температура повітря – 20˚С, швидкість руху повітря – 0,55 м/с, вміст СО2 – 0,4‰, окисність – 6,0 мг/м3, відносна вологість – 60 %. За рахунок яких заходів можна покращити санітарно-гігієнічні умови перебування хворих у палаті?

А. Підвищити температуру повітря

В. знизити температуру повітря

С. Зменшити швидкість руху повітря

D. Зменшити окисність повітря

Е. Збільшити відносну вологість повітря

При організації операційного блоку, який обслуговує хірургічне відділення по 60 ліжок, 2 операційні обладнані трьома хірургічними столами кожна. Операційні використовуються для проведення планових та ургентних операцій. Дайте рекомендації щодо обладнання операційних з метою профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

А. Зменшити кількість столів в операційній до 1

В. зменшити кількіть столів в опрераційній до 2

С. Збільшити кількість столів в операційній до 4

D. Збільшити кількість столів до 5

Е. Залишити кількість столів незмінною

У приймальне відділення акушерського стаціонару поступила родильниця, у якої під час огляду виявлено висипку, катаральні явища та підвищення температури тіла до 38˚С. У яке відділення слід скерувати дану пацієнтку?

А. Патології вагітності

В. Пологове фізіологічне

С. Післяпологове фізіологічне

D. Обсерваційне

Е. Карантинне

При санітарно-гігієнічному дослідженні умов дотримання санітарного режиму лікарні визначено: провітрювання кімнат проводиться за графіком 4 рази на добу по 10 хв; вологе прибирання – 1 раз на день з використанням мийних та дезінфікуючих засобів; прибиральний інвентар маркований і використовується за призначенням. Генеральне прибирання в кімнатах проводиться щомісяця, а в перев’язочних – щотижня. який з елементів потребує корекції?

А. Режим провітрювання

В. Правила щоденного прибирання

С. Терміни генерального прибирання палат

D. Терміни генерального прибирання перев’язочних

Е. Умови користування прибиральним інвентарем

В інфекційному відділенні лікарні на 20 ліжок облаштована одна палатна сеція, до складу якої входять 4-вмісні палати, площею 28 м2, 2-ліжкові бокси, площею 27 м2 та 1-ліжкові бокси площею 22 м2. Які заходи сприятимуть оптимізації умов перебування хворих у відділенні?

А. Збільшення кількості палатних секцій

В. Збільшення площі 4-ліжкових палат

С. Організація 4-ліжкових боксів

D. Збільшення площі 2-ліжкових боксів

Е. Збільшення площі 1-ліжкових боксів

В інфекційному відділенні лікарні на 40 ліжок облаштована одна палатна сеція, до складу якої входять 4-х місні палати, площею 32 м2, 2-ліжкові бокси, площею 27 м2 та 1-ліжкові бокси площею 22 м2. Які заходи сприятимуть оптимізації умов перебування хворих у відділенні?

А. Збільшення кількості палатних секцій

В. Збільшення площі 4-ліжкових палат

С. Організація 4-ліжкових боксів

D. Збільшення 2-ліжкових боксів

Е. Збільшення 1-ліжкових боксів

У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт з попереднім діагнозом холера. Де потрібно розмістити хворого?А. В окремій палаті

В. В ізоляторі

С. У напівбоксі

D. У боксі

Е. У боксованій палаті

При санітарно-гігієнічній експертизі будівельного проекту лікарні загального типу на 100 ліжок встановлено, що площа земельної ділянки лікарні на одне ліжко становить 200 м2, процент забудови ділянки 25%, процент озеленення 65%, площа садово-паркової зони 25 м2 на ліжко, санітарні розриви між палатними корпусами – 25 м. Який з вказаних показників потребує корекції?

А. Площа земельної ділянки на одне ліжко

В. Процент забудови ділянки С. Процент озеленення D. Площа садово-паркової зони Е. Санітарні розриви між корпусами

Дослідження фізико-хімічних показників у палаті інтенсивної терапії показало, що температура повітря становить 22˚С, відносна вологість – 60 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, біхроматна окислюваність повітря – 9 мг О23, вміст золотистого стафілококу – 4 кол /м3. За яким з перелічених показників необхідно покращити мікроклімат палати інтенсивної терапії?

А. Температурою

В. ВологістюС. Швидкістю руху повітряD. ОкислюваністюЕ. Вмістом золотистого стафілококу

При контролі за дотриманням термінів реалізації швидко псувних продуктів на харчоблоці центральної районної лікарні було встановлено, що продукти зберігаються при температурі 0-6˚С, при чому морожене м’ясо зберігається 2 доби, варена ковбаса – 1 добу, морожена риба – 1 добу, сметана – 2,5 доби, масло вершкове – 12 діб. Для якого з перелічених продуктів порушені терміни зберігання?

А. Мороженого м’ясаВ. Вареної ковбасиС. Мороженої рибиD. СметаниЕ. Масла вершкового

При контролі за режимом миття посуду в буфетному відділенні соматичного стаціонару було встановлено: перший етап включає усунення залишків їжі щіткою, другий – миття посуду у першому гнізді мийної ванни при температурі води 50˚С з додаванням тринатрійфосфату з розрахунку 5 г препарату на 1 л води, третій етап – дезінфекція посуду у другому гнізді ванни 0,5 % розчином хлораміну протягом 30 хв, четвертий етап – ополіскування посуду у гарячій проточній воді при температурі 65˚С, п’ятий етап – просушування посуду у сушильній шафі. На якому з етапів порушені гігієнічні вимоги до режиму миття посуду?

А. ІВ. ІІС. ІІІD. IVЕ. V

В одному з районних центрів було заплановано будівництво лікувально-профілактичного закладу потужністю 400 ліжок. Якою повинна бути площа (м2) ділянки на одне ліжко при такій потужності лікарні?

А. 60

В. 80

С. 90

D. 100

Е. 150

Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні

Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів

Утилізація на сміттєспалювальному заводі

Попереднє знезаражування 5% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі)

Сумісне видалення з загальнолікарняними твердими відходами

*У перев’язочній хірургічного відділення до початку роботи було визначено загальне бактеріальне забруднення повітря. Яким повинен бути показник загального мікробного числа в данному випадку?

До 500

До 1000

До 2000

До 300

До 1500

*На земельній ділянці лікарні при змішаній системі будівництва виділяють головний корпус, поліклінику, акушерсько-гінекологічний корпус, інфекційний корпус, харчоблок, господарські будівлі, паталогоанатомічний корпус, лікарняний сад зі смугою зелених насаджень. Яким повинен бути максимальний відсоток забудови лікарняної ділянки?

15%

20%

35%

10%

25%

*Земельна ділянка централізованої лікарні має прямокутну форму розміром 200х300 м. По фасаду ділянки розташований лікувальний корпус, в центрі – лікарняний сад, в глибині території – господарські будови. На якій мінімальній відстані від межі ділянки повинен розташовуватися лікувальний корпус?

30 м

20 м

15 м

50 м

25 м

*Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність у використанні хворими лікарняного парку забезпечує система забудови лікарень:

Децентралізована

Централізована

Блокова

Полублокова

Вільна

*Однопалатна секція в терапевтичних відділеннях проектується на:

25- 30 ліжок

60

50

Не регламентується

Регламентується тільки в міських лікарнях

*Одним з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є:

Термінова імунопрофілактика

Ізоляція секцій

Раціональне розташування відділень

Зонування лікарняної ділянки

Санітарно-протиепідемічні заходи

*В операційній хірургічного відділення проведена ампутація гомілки хворому з гангреною. Яким чином утилізуються відходи операційно-акушерського походження в лікарнях?

спалюються в спеціальних печах

вивозяться на смітники твердих побутових відходів

вивозяться на спеціально відведені місця на цвинтарях

закопуються на території лікарні

подрібнюються і скидаються в каналізацію

*У населеному пункті для будівництва дільничної лікарні на 100 ліжок пропонується декілька земельних ділянок різної площі. Яку мінімальну площу повинна мати земельна ділянка для розміщення лікарні такої потужності?

2 га

1 га

3 га

4 га

5 га

*При розслідуванні випадку спалаху внутрішньолікарняної інфекції у дитячому відділенні проведено дослідження медперсоналу на носійство стафілококової інфекції. При посіві методом розведення встановлено, що ступінь обсіменіння становить 100, 250, 500, 750 і 1000 КУО. При якій кількості КУО персонал вважається носієм?

1000 КУО

100 КУО

250 КУО

500 КУО

750 КУО

*При санітарній експертизі проекту інфекційної лікарні було установлено, що основними архітектурно-планувальними приміщеннями є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?

Входу з вулиці

Палати

Санітарного вузла

Шлюзу

Входу з відділення

*При лабораторному дослідженні якості повітряного середовища палати для хворих влітку було встановлено, що бактеріальне обсіменіння – 4000 клітин/м3, гемолітичного стрептококу – 25 КУО/м3, вміст вуглекислого газу – 0,1%. Оцінити ступінь чистоти повітря.

Задовільно чистий

Дуже чистий

Чистий

Забруднений

Дуже забруднений

*При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому відділенні?

40 м2

16 м2

20 м2

28 м2

52 м2

*Відносна вологість повітря в терапевтичній палаті відповідає гігієнічній нормі. Вкажіть оптимальну величину.

30 – 60 %

30 – 70 %

30 – 80 %

20 – 40 %

20 – 50 %

*У приміщенні стоматологічної поліклініки для роботи з амальгамами вміст парів ртуті в повітрі склав 0,008 мг/м3. Роботи проводяться у витяжній шафі, вентиляційна система справна. Режим демеркуризації дотримується. Які речовини ви б рекомендували використовувати для демеркуризации забруднених поверхонь?

20% розчин хлористого заліза

0,5% розчин роданіда амонію

10% розчин хлорного вапна

40% оцтова кислота

70% етиловий спирт

*Спеціалізовані лікарні потужністю більше 1000 ліжок для довготривалого перебування хворих слід розташовувати в приміських зонах по можливості в зелених масивах на відстані від сельбищних територій не менше (м):

1000

500

300

100

50

*Смітники для лікарняного сміття і побутових відходів встановлюються на спеціальних площадках з водонепроникним покриттям. Відстань до палатних та лікувально-діагностичних корпусів повинна бути не менше (м)

25

30

35

40

50

*З метою забезпечення поточного саннагляду на належному рівні у великій клінічній лікарні була введена ставка лікаря гігієніста та трьох лаборантів. Визначаючи обсяг роботи цей лікар дав вказівку лаборантам про те, що при проведенні систематичних гігієнічних досліджень повітряного середовища палат не обов’язковим є дослідження:

Вмісту чадного газу

Параметрів мікроклімату

Вмісту вуглекислого газу

Повітря на мікробне забруднення

Змивів з рук хворих і персоналу, з одягу, меблів на наявність і ступінь забруднення кишковою паличкою

*Площа 4-ліжкової палати терапевтичного відділення становить 28 м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?

Відповідає для всіх лікарень

Не відповідає

Відповідає для міських лікарень

Відповідає для сільських лікарень

Не відповідає тільки для лікарень з централізованою системою забудови

Конспекты

Комментарии закрыты.