тести геологія тема 1-2

17 Февраль 2014Т е с т и д л я к о н т р о л ю з н а н ь

Виберіть одну правильну відповідь

1.1. Першою фундаментальною працею з інженерної геології була книга якого вченого?

а) В.І. Вернадського, б) О.Є. Ферсмана, в) К. Терцаги, г) П.А. Тутковського, д) В.Д.Ломтадзе.

1.2. Яка планета в ряду планет Сонячної системи знаходиться п’ятою від Сонця? а) Венера, б)Юпітер, в) Сатурн, г) Земля, д) Марс.

1.3. Яку форму має Земля? а) правильну кулясту, б) двовісний еліпсоїд обертання, в)тривісний еліпсоїд обертання, г) ромбододекаедр, д) диск.

1.4. Які є види земної кори? а) материкова і океанічна, б) материкова і морська, в) морська і острівна, г) гірська, д) рівнинна.

1.5. Границя між земною корою та верхньою мантією називається: а) шар Гутенберга, б)астеносфера, в) поверхня Мохоровичича, г) шар Голіцина, д) поверхня Конрада.

1.6. Найпоширенішим хімічним елементом в складі земної кори є: а) гідроген, б) оксиген, в)силіцій, г) алюміній, д) азот.

1.7. Приблизно скільки млн. років тому відбувалась герцинська епоха горотворення? а)10млн. р., б)100 млн. р., в) 300 млн. р., г) 400 млн. р., д) 600 млн. р.

1.8. Який шар відсутній в океанічній корі? а) базальтовий, б) піщаний, в) осадовий, г)вапняковий, д)гранітний. а) базальтовий, б) піщаний, в) осадовий, г) вапняковий, д)гранітний.

1.9. Границя між гранітним і базальтовим шарами називається: а) шар Гутенберга, б) астеносфера, в)поверхня Мохоровичича, г) шар Голіцина, д) поверхня Конрада.

1.10. Де потужність земної кори становить 50-80 км? а) в горах, б) на континентальних платформах, в) в океанічних платформах, г) в серединно-океанічних хребтах, д) в глибоководних жолобах .

1.11. Зовнішнє ядро Землі знаходиться на глибинах: а) 2600-4800 км, б) 2900-5100 км, в)3000-5300 км, г) 1000-2000 км, д) 5100-6200 км.

1.12. Верхня мантія простягається до глибини: а) 4000 м, б) 3500 м, в) 2900 м, г) 670 км, д)360 км.

1.13. Астеносфера складена якою речовиною? а) литкою, б) газоподібною, в) твердою, г)пластичною, д) рідкою.

1.14. Вкажіть найдинамічнішу тектонічну структуру: а) западина, б) щит, в) таласократон, г)плита, д) геосинкліналь.

1.15. Тектонічна структура, в якій на денну поверхню виступають древні (архейські і протерозойські) кристалічні породи: а) геосинкліналь, б) таласократон, в) плита, г) западина, д)щит.

1.16. Яка тектонічна структура має складчастий фундамент і потужний осадовий чохол, що залягає здебільшого горизонтально? а) щит, б) западина, в) плита, г) складчаста система, д)геосинкліналь.

Т е с т и д л я к о н т р о л ю з н а н ь

Виберіть одну правильну відповідь

2.1. Мінерал – це: а) природна хімічна сполука, б) природний агрегат, в) неорганічна хімічна сполука, г)природна хімічна неорганічна сполука, д) тверда природна хімічна неорганічна сполука.

2.2. Які є шкали твердості мінералів? а) 7-ми бальна, б) 8-ми бальна, в) 9-ти бальна, г) 10-ти бальна, д)12-ти бальна.

2.3. Польовий шпат це: а) карбонат, б) сульфат, в) алюмосилікат, г) гідросилікат, д) феросилікат.

2.4. Біотит – це: а) амфібол, б) оксид, в) сульфат, г) слюда, д) піроксен.

2.5. Ангідрид – це: а) карбонат, б) алюмосилікат, в) сульфат, г) фосфат, д) оксид.

2.6. Гіпс – це: а) карбонат, б) алюмосилікат, в) сульфат, г) сульфід, д) оксид.

2.7. Галіт – це: а) карбонат, б) алюмосилікат, в) галоїд, г) фосфат, д) оксид.

2.8. Золото – це: а) карбонат, б) оксид, в) алюмосилікат, г) сульфат, д) самородний елемент.

2.9. Кальцит – це: а) карбонат, б) оксид, в) алюмосилікат, г) сульфат, д) самородній елемент.

2.10. Кварц – це: а) карбонат, б) оксид, в) алюмосилікат, г) сульфат, д) самородний елемент.

2.11. Гірська порода – це: а) природна хімічна сполука, б) мінеральний агрегат, в) аморфна речовина, г) скляніла речовина, д) кристалічне утворення.

2.12. Структура гірської породи – це: а) особливості її внутрішньої будови, б) ієрархічна організація, в) умови залягання в земній корі, г) спосіб розміщення мінералів у просторі, д)спосіб сполучення мінералів.

2.13. Текстура гірської породи характеризує: а) положення породи в шарі, б) ступінь кристалізації мінералів, в) характер просторового розміщення мінералів, г) спосіб розміщення мінералів у просторі, д) спосіб сполучення мінералів.

2.14. Граніт – це порода: а) магматична, б) осадова, в) метаморфічна, г) гідротермальна, д)зоогенна.

2.15. Мармур – це порода: а) магматична, б) осадова, в) метаморфічна, г) гідротермальна, д)ефузивна.

2.16. Пісковик – це порода: а) магматична, б) органогенна, в) метаморфічна, г) уламкова, д)хемогенна.

2.17. Базальт – це порода: а) інтрузивна, б) ефузивна, в) пірокластична, г) метаморфічна, д)уламкова.

2.18. Туф – це порода: а) інтрузивна, б) ефузивна, в) пірокластична, г) метаморфічна, д) уламкова.

2.19. Конгломерат – це порода: а) хімічна, б) органогенна, в) уламкова, г) гідротермальна, д)ефузивна.

2.20. Який розмір має галька? а) 5-10 мм, б) 20-200 мм, в) 10-100 мм, г) 2-5 мм, д) 1-2 мм.

2.21. Черепашковий вапняк – це порода: а) хімічна, б) зоогенна, в) уламкова, г)гідротермальна, д)ефузивна.

2.22. Крейда – це порода: а) хімічна, б) зоогенна, в) уламкова, г) гідротермальна, д) ефузивна.

2.23. Яка форма залягання стосується осадових порід? а) шар, б) батоліт, в) дайка, г) конус, д)лаколіт.

2.24. Інтрузивні – це породи: а) магматичні, б) осадові, в) метаморфічні, г) гідротермальні, д)фітогенні.

2.25. Андезит – це порода: а) інтрузивна, б) ефузивна, в) пірокластична, г) основна, д) кисла.

2.26. Гнейс – це порода: а) осадова, б) магматична, в) метаморфічна, г) гідротермальна, д)ефузивна.

2.27. Відносний вік гірської породи визначається: а) лабораторним методом, б)палеонтологічним, в)радіоактивним, г) емпіричним, д) статистичним.

2.28. Абсолютний вік гірської породи визначається: а) палеонтологічним методом, б)радіоактивним, в)стратиграфічним, г) палеонтологічним, д) порівняльним.

2.29. Вкажіть метод визначення віку гірських порід за наявністю в них решток флори та фауни: а)стратиграфічний, б) палеонтологічний, в) петрографічний, г) літологічний, д)емпіричний.

2.30. Кембрійський період знаходиться: а) в мезозойські ері, б) архейській ері, в) палеозойській ері, г)кайнозойській ері, д) протерозойській ері.

2.31. В якій ері знаходиться юрський період? а) в мезозойській, б) архейській, в) палеозойській, г)кайнозойській, д) протерозойській.

2.32. В якій ері знаходиться неогеновий період? а) в мезозойській, б) архейській, в) палеозойській, г)кайнозойській, д) протерозойській.

2.33. В якій ері знаходиться вендський період?: а) в мезозойській, б) архейській, в) палеозойській, г) кайнозойській, д) протерозойській.

2.34. В якій ері знаходиться силурійський період? а) в мезозойській, б) архейській, в) палеозойській, г)кайнозойській, д) протерозойській.

2.35. В якій ері знаходиться четвертинний період? а) мезозойській, б) архейській, в) палеозойській, г)кайнозойській, д) протерозойській.Конспекты

Комментарии закрыты.