2. Укажіть рядок, де в усіх словах не відбувається спрощення в групах приголоснихА пристрас..ний, корис..ний, виїз..ний, якіс..нийБ провіс..ник, тиж

1 Январь 00012. Укажіть рядок, де в усіх словах не відбувається спрощення в групах приголосних
А пристрас..ний, корис..ний, виїз..ний, якіс..ний
Б провіс..ник, тиж..невий, чес..ний, хрес..ний
В якіс..ний, хворос..няк, шіс..надцять, рідкіс..ний
Г контрас..ний, компос..ний, кіс..лявий, зап’яс..ний
3. Укажіть рядок, у якому всі слова треба писати з префіксом с
-А (з, с)фальсифікувати, (з, с)цідити, (з, с)сохнути, (з, с)повістити
Б (з, с)краєчку, (з, с)худнути, (з, с)шити, (з, с)куштувати
В (з, с)хопити (з, с)купити, (з, с)пітніти, (з, с)творити
Г (з, с)жарити, (з, с)конструювати, (з, с)цілити, (з, с)терпіти
4. Укажіть рядок, у якому всі слова – спільнокореневі
А високий, високого, високі, на високому
Б височінь, височенький, високо, вись
В лисиця, лисячий, лисий, лисенятко
Г сміливий, смілива, сміливе, сміливі
5. Укажіть рядок із помилковим узгодженням числівника з іменником
А сім десятих відсотка
Б на двох третіх метра
В два з половиною місяця
Г з Восьмим березня
6. Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс
А аби/кого, будь/чим, де/хто, якого/небудь
Б будь/який, аби/чий, де/який, казна/як
В будь/що, чий/небудь, будь/у/кого, де/кому
Г хтозна/які, ким/небудь, казна/скільки, будь/ким

  • 2 г
    3 в
    4 б
    5 в
    6 г………


Українська мова

Комментарии закрыты.