3. Укажіть рядок, у якому в усіх словах, розкривши дужки, треба писати велику літеруА П, проспект П, перемоги, К, князь, М, маршал авіаціїБ Р, республ

1 Январь 00013. Укажіть рядок, у якому в усіх словах, розкривши дужки, треба писати велику літеру
А (П, п)роспект (П, п)еремоги, (К, к)нязь, (М, м)аршал авіації
Б (Р, р)еспубліка (Б, б)олгарія, (А, а)кадемік, (М, м)арс, (П, п)ланета
В (Б, б)огородиця, (К, к)олобок, (Г, г)аличина, (Р, р)іздво
Г (С, с)умщина, (Б, б)егонія, (Б, б)лаговіщення, (М, м)айстер спорту
4. Укажіть рядок, у якому всі прикметники чоловічого роду в орудному відмінку маютьзакінчення -ім
А знайомий, веселий, живий, літній
Б працьовитий, дорогий, середній, пахучий
В розумний, учорашній, денний, дотепний
Г домашній, художній, всесвітній, достатній
5. Укажіть рядок, у якому всі дієслова належать до першої дієвідміни
А пливти, квапитися, збирати, сидіти
Б скрипіти, духмяніти, полоти, чекати
В радіти, хотіти, боротися, тьмяніти
Г сумувати, звикати, летіти, плекати
6. Укажіть рядок, у якому всі числівники належать до розряду кількісних
А двадцять один, тридцять шість, вісімнадцятий, сорок другий
Б тридцять шість, сто двадцять сім, вісімдесят чотири, кільканадцять
В сімсот вісімнадцятий, двісті три, тринадцять, три п’ятих
Г дванадцять, тридцять шостий, чотириста два, нуль

  • 3. В 4 Г 5 –              6 Б…………………………………
  • Я думаю, ето правильно
    3.Б
    4.В
    5.В
    6.А


Українська мова

Комментарии закрыты.