Подані слова записати фонетичною транскрипцією, визначити кількість букв і звуків:Щастя, радість, дівчиноньці, тьмяний, сторінці, міський, здається, полум”я, д

1 Январь 0001Подані слова записати фонетичною транскрипцією,визначити кількість букв і звуків:

Щастя,радість,дівчиноньці,тьмяний,сторінці,міський,здається,полум”я,джміль,Запоріжжя,насіння,ллється.

 • шчас’т’а 5 б. 6 зв.
  д’івчинон’ц’і 11 б. 10 зв.
  т’м”аний 7 б. 6 зв.
  стор’ін’ц’і 8 б. 8 зв.
  м”іс’кий 7 б. 6 зв.
  здайец’:а 8 б. 7 зв
  полум”а 6 б. 6 зв.
  джм”іл’ 6 б. 4 зв.
  запор’іж”:а 9 б. 8 зв.
  нас’ін’:а 7 б. 6 зв.
  л’:ец’:а 7 б. 4 зв.
  “- знак пом’якшення на письмі виглядає як апостроф
  дж має зверху дужечку и позначає один звук

  ш

 • ш”част”а  5б.5зв д”івчинон”ц”і т”маний” 


Українська мова

Комментарии закрыты.