ПОДІЛИТИ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСУ І ЗРОБИТИ ЗВУКОВУ СХЕМУ СЛІВ МАЛЮВАННЯ, ПРИЛАДДЯ, СИНЕНЬКІ, БІЛЯВЕНЬКЕ, ЧЕРГУЮТЬ, ДОГЛЯДАЮТЬ, ЧИТАННЯ, ЗАВДАННЯ ДОПОМОЖІТЬ ДУЖЕ Т

1 Январь 0001ПОДІЛИТИ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСУ І ЗРОБИТИ ЗВУКОВУ СХЕМУ СЛІВ МАЛЮВАННЯ,ПРИЛАДДЯ,СИНЕНЬКІ,БІЛЯВЕНЬКЕ,ЧЕРГУЮТЬ,ДОГЛЯДАЮТЬ,ЧИТАННЯ,ЗАВДАННЯ ДОПОМОЖІТЬ ДУЖЕ ТРЕБА СРОЧНО ПЛИЗ БУДУ ВДЯЧНА ДУЖЕ…… ТА ЩЕ СКЛАСТИ ПЯТЬ РЕЧЕНЬ ПРО СВОЮ ПОДРУГУ АБО ДРУГА

 • Ма-лю-ван-ня
  При-лад-дя
  Си-нень-кі
  Бі-ля-вень-ке
  Чер-губити
  До-гля-дають
  Чи-тан-ня
  Зав-дан-ня


Українська мова

Комментарии закрыты.