Помогите срочно! очень нужно! напишіть фонетичною транскрипцією слова. порівняйте кількість букв і звуків. беззвучно, щастя, щось, оббити, ягня, жаль

1 Январь 0001помогите срочно!очень нужно!напишіть фонетичною транскрипцією слова. порівняйте кількість букв і звуків.
беззвучно,щастя,щось,оббити,ягня,жаль.

 • Беззвучно (б е з з в у ч н о)-9 б.,9 зв.
  Щастя (ш ч а с т”я)-5 б.,6 зв.
  Щось (ш ч о с”) 4 б.,4 зв.
  Оббити (о б и т т и)-6 б.,6 зв.
  Ягня (й” а г н” а)-4 б.,5 зв.
  Жаль (ж а л”)-4 б.,3 зв.

  Вроде так…Українська мова

Комментарии закрыты.