Правильно поставте розділові знаки та пропущені буквиВ історичному розвитку України Шевченко явище н..звичайне за силою обдаруван..я так і в..ршин

1 Январь 0001Правильно поставте розділові знаки та пропущені буквиВ історичному розвитку України Шевченко  явище н..звичайне  за силою обдаруван..я так і в..ршин..им  місцем у літературі мистецтві культури.  Походжен..ям  становищ..м  тапопулярніст..ю  Шевченко  виняткове явище також у світовій літературі.Творчість Шевченка багатогран..а як його талант. Він був і глибоким ліриком і творцем епічних поем і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній історії України Шевченко посів і досі бе….астережно посідає виняткове місце. Значе…..я  його творчої спадщини для українс..кої  культури важко п..р..оцінити. Його  Кобзар  започаткував новий етап у розвитку українс..кої літератури і мови а його ж..вописна  і грав..рс..ка творчість  стали  визначними  явищами  не  тільки українс..кого  а  й світового мистецтва. У ро..витку  націонал..ної і  соціал..ної самосвідомості  українс..кого народу  творчість  Шевченка  відіграла   в..л..ч..зну роль.

 • В історичному
  розвитку України Шевченко – явище незвичайне 
   за силою обдарування, так і
  вершинним  місцем у літературі ,мистецтві  культури. 
  Походженням,  становищем  та популярністю  Шевченко 
  - виняткове явище також у світовій літературі. Творчість Шевченка
  багатогранна ,як його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних
  поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній
  історії України Шевченко посів і досі беззастережно посідає виняткове місце.
  Значення  його творчої спадщини для української  культури важко переоцінити. Його  Кобзар 
  започаткував новий етап у розвитку української літератури і мови, а його
  живописна  і граверська творчість  стали 
  визначними  явищами  не 
  тільки українського,  а  й світового мистецтва. У розвитку  національної і  соціальної самосвідомості  українського народу  творчість 
  Шевченка  відіграла   величезну роль.


Українська мова

Комментарии закрыты.