Скласти реченя з слова цибуля з присудко і підметом

1 Январь 0001Скласти реченя з слова  цибуля з  присудко і підметом

  • сонцем хмару,(яку?) як брову (Тичина). та іменної частини складеного присудка: Хлопець був наче молодий дубок.
    В останньому випадку кома перед сполучником не ставиться.Якщо перед порівняльним сполучником стоять слова зовсім, майже, то порівняльний зворот комою не відокремлюється: День був майже як влітку теплий.Не виділяється і зворот, що став фразеологізмом: Товариства виникали по селах як гриби після дощу (В. Минко).Серед обставин трапляються синонімічні — однакові за значенням, але різні за способом вираження:
    Біль у душу мою закрадається вужем (Симоненко) — … закрадається, як вуж;Гості приїхали легковоюмашиною — > на легковій  машині.
    Послідовність розбору двоскладного реченняПрочитати речення.Охарактеризувати його за метою висловлювання, за інтонацією.Назвати граматичну основу (підмет і присудок).Визначити, чим виражені підмет і присудок.Назвати другорядні члени речення (якщо такі є) і спосіб їхнього вираження.


Українська мова

Комментарии закрыты.