Виконайте синтаксичний розбір речення підкресліть члени речення, визначте їх різновиди, позначте частини мови, побудуйте схему речення. Комусь, не степ

1 Январь 0001Виконайте синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, визначте їх різновиди, позначте частини мови, побудуйте схему речення).
Комусь, не степовикові, незрозуміло, як живуть люди на голій, порожній рівнині, а малий Данилко виходив крадькома з хати, прокинувши сестру, коло якої був за няньку, степ простелявся перед ним, як чарівна долина, на якій пахла трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск…

  • что не понятно, спрашивай. 


Українська мова

Комментарии закрыты.