Вставте, де потрібно, пропущені букви і над кожним словом напишіть, яка це частина мови. Вступ до ораторс…кої промови є те саме, що для тіла люд…с

1 Январь 0001Вставте, де потрібно, пропущені букви і над кожним словом напишіть, яка це частина мови.

Вступ до ораторс…кої промови є те саме, що для тіла люд…с…кого голова. Вступ є найпомітні…ш…ю й найвідчутні…ш..ю частиною: його слухают… з біл…шою увагою, він або пр…в…ртає, або відволікає увагу слухачів

  • Вступ до ораторської (прикм.) промови є те саме, що для тіла людського (прик) голова. вступ є найпомітнішою (прикм.) частиною його слухаються (дієслово) з більшою(прик) увагою , він або привертає(дієс) ,або 


Українська мова

Комментарии закрыты.