З поданих слів виберіть ті, які написані з помилками, виправте їх, записавши слова правильно, і поясніть біля кожного з них свій вибір за правилом. Кіл

1 Январь 0001З поданих слів виберіть ті, які написані з помилками, виправте їх, записавши слова правильно, і поясніть біля кожного з них свій вибір за правилом.

Кілька мільйонний, п’ятиквартирний, лісо-степовий, червоногарячий, арфяр, свято, моркв’яний, вузькодіалектний, глухонімий, 25-річний, червоно-грудий, теплообмін, східнослов’янський, неньчин, котрий-будь.

 • Кількамільйонний
  Разом пишемо складні порядко́ві числівники й схожі з ними прикметники, останнім
  компонентом яких є
  -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисо́тий,
  двохсо́тий, трити́сячний, багатоти́сячний, кількамільйо́нний.
  ..

  Лісостеповий
  Разом пишуться складні прикметники, утворені від .складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий, радіофізичний, самохідний.

  Моркввяний
  Апостроф не ставиться після б, п, в, м, ф, що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними стоїть інша, крім р, літера на позначення кореневого приголосного звука: Святослав, святковий, тьмяний, морквяний, медвяний (але: торф’яний, черв’як, верб’я).

  Червоногрудий
  Разом пишуться складні прикметники, утворені від сполучення слів, залежних одне від одного (підрядний зв’язок між словами):
   
  -  від прикметника з іменником: народногосподарський (народне господарство), східнослов’янський (східні слов’яни), червоногрудий (чевоні груди).

  Я тільки чотири слова тут побачила…. може пропустила – вибачте… зараз ще прогляну)Українська мова

Комментарии закрыты.