Записати речення, розставити пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбірнадписати частини мови, підкреслити члени речення, дати загальну ха

1 Январь 0001записати речення, розставити пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір(надписати частини мови, підкреслити члени речення, дати загальну характеристику речення).
-У городі і в саду ясніли свіжі квіти різнобарвні айстри гвоздики троянди колючі.

  • У городі і в саду ясніли свіжі квіти: різнобарвні айстри, гвоздики, троянди колючі.

    “квіти”- підмет, “ясніли”- присудок, “айстри”, “гвоздики”, “троянди”- додатки, “різнобарвні”- означення,”у городі і в саду”- обставина.

    речення просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнене.Українська мова

Комментарии закрыты.