Допишіть схеми реакцій, перетворіть їх на рівняння реакцій. Виберіть з них окисно-відновну реакцію, запишіть електронний баланс, вкажіть окисник і від

1 Январь 0001Допишіть схеми реакцій, перетворіть їх на рівняння реакцій. Виберіть з них окисно-відновну реакцію, запишіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник, а також процеси окиснення й відновлення: 
а) BaO + SO3 = ……
б) CaCl2 + …… = CaSO4 + …….
в) Ca + H2O = Ca(OH)2 + …….
г) SiH4 + O2 = …+ …..Спасибо

 • а) BaO + SO3 = BaSO4
  б) CaCl2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2 NaCl
  в) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
  г) SiH4 + O2 = SiO2 + H2O или
  = Si + 2H2O
  реакции в) и г) являются окислительно-восстановительными
  в) Ca^0 -2e —> Ca^2+ процесс окисления, восстановитель
  2H^+2e —> H2 процесс восстановления, окислитель
  г) Si^-4 – 4e —> Si^0
  O2^0 + 2e —> O^-2
Химия

Комментарии закрыты.